Som en följd av spridningen av social teknik och internetanvändningen i allmänhet har enorma samlingar data skapats, från en mängd olika källor.


1::Botnät.
1::Överbelastningsattack.
3::Identitetsstöld.

Fel svar. Med botnät menas nätverk av infekterade datorer som kan användas för olagliga aktiviteter (t.ex. it-brottslighet) utan att ägarna är medvetna om det. De är förvisso ett stort it-hot, men de har ingenting att göra med stordata. Det rätta svaret är identitetsstöld, att stjäla någons identitetsinformation för att kunna utge sig för att vara honom eller henne. Denna typ av attack blir allt vanligare i och med att den ökade tillgången till information på grund av stordata gör det lättare för illvilliga aktörer att stjäla identiteter.

 

För mer information kan du konsultera Enisas Threat Landscape 2015 Report, som finns tillgänglig här:

https://www.enisa.europa.eu/publications/etl2015

Här diskuteras ett antal framväxande hot med koppling till stordata, som att det kan bli lättare för angripare att sprida sabotageprogram baserat på information som samlats in med stordata (se s. 77–80).

 

Fel svar. Med överbelastningsattack avses en attack där en resurs i ett nätverk (t.ex. en webbplats) blir otillgänglig för användaren. En överbelastningsattack är ett allvarligt it-hot, men har inte att göra med stordata. Det rätta svaret är identitetsstöld, att stjäla någons identitetsinformation för att kunna utge sig för att vara honom eller henne. Denna typ av attack blir allt vanligare i och med att den ökade tillgången till information på grund av stordata gör det lättare för illvilliga aktörer att stjäla identiteter.

 

För mer information kan du konsultera Enisas Threat Landscape 2015 Report, som finns tillgänglig här:

https://www.enisa.europa.eu/publications/etl2015

Här diskuteras ett antal framväxande hot med koppling till stordata, som att det kan bli lättare för angripare att sprida sabotageprogram baserat på information som samlats in med stordata (se s. 77–80).

 

Ja, det här är rätt svar bland de som anges. Med identitetsstöld avses stöld av någons identitetsinformation för att kunna utge sig för att vara honom eller henne. Denna typ av attack blir allt vanligare i och med att den ökade tillgången till information på grund av stordata gör det lättare för illvilliga aktörer att stjäla identiteter.

 

För mer information kan du konsultera Enisas Threat Landscape 2015 Report, som finns tillgänglig här:

https://www.enisa.europa.eu/publications/etl2015

Här diskuteras ett antal framväxande hot med koppling till stordata, som att det kan bli lättare för angripare att sprida sabotageprogram baserat på information som samlats in med stordata (se s. 77–80).Denna koncentration kallas för stordata och kan analyseras med nya metoder i flera olika syften (t.ex. för att identifiera trender), men stordata kan också öppna upp för it-attacker och integritetsproblem. 

Vilket av följande alternativ ses som ett ökat hot mot vanliga användare på grund av stordata?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information