När du tittade på kvällsnyheterna för ett tag sedan hörde du presentatören prata om det internethot som kallas för ”botnät”.


1::Botnät är en typ av sabotageprogram.
3::Någon kan ta kontroll över min dator och använda den för olagliga aktiviteter utan att jag är medveten om att mitt system manipuleras.
2::Jag kanske inte kan använda en nätbaserad tjänst om den påverkas av ett botnät.

Fel svar. Med botnät menas nätverk av infekterade datorer som kan användas för olagliga aktiviteter (t.ex. it-brottslighet) utan att ägarna är medvetna om det. Sabotageprogram används för att kontrollera datorn och ett botnät är nätverket av infekterade datorer. Även om botnät kan påverka företag kan de också få konsekvenser för vanliga användare. Rätt svar är därför att brottslingar kan försöka ta kontroll över dina enheter (dator, mobil) och använda dem för olagliga aktiviteter, utan att du är medveten om att ditt system manipuleras (dvs. ingår i ett botnät).

Du kan läsa mer om botnät i denna Enisa-rapport:

 

https://www.enisa.europa.eu/publications/botnets-measurement-detection-disinfection-and-defence

 

Rätt svar. Med botnät menas nätverk av infekterade datorer som kan användas för olagliga aktiviteter (t.ex. it-brottslighet) utan att ägarna är medvetna om det. Även om botnät kan påverka företag kan de också få konsekvenser för vanliga användare. Brottslingar kan på så sätt försöka ta kontroll över dina enheter (dator, mobil) och använda dem för olagliga aktiviteter utan att du är medveten om att ditt system manipuleras (dvs. ingår i ett botnät).

Du kan läsa mer om botnät i denna Enisa-rapport:

https://www.enisa.europa.eu/publications/botnets-measurement-detection-disinfection-and-defence

 

Detta är delvis rätt. Med botnät menas nätverk av infekterade datorer som kan användas för olagliga aktiviteter (t.ex. it-brottslighet) utan att ägarna är medvetna om det. De kan användas för att hindra åtkomst till tjänster, men syftet med att skapa ett botnät är vanligtvis mycket värre än så. Även om botnät kan påverka företag kan de också få konsekvenser för vanliga användare. Rätt svar är därför att brottslingar kan försöka ta kontroll över dina enheter (dator, mobil) och använda dem för olagliga aktiviteter, utan att du är medveten om att ditt system manipuleras (dvs. ingår i ett botnät).

Du kan läsa mer om botnät i denna Enisa-rapport:

https://www.enisa.europa.eu/publications/botnets-measurement-detection-disinfection-and-defenceTrots att namnet låter som något från en science fiction-bok är det här ett allvarligt problem för många användare.

Hur kan botnät påverka dig?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information