När du reser i arbetet behöver du ofta använda öppna wifi-nätverk, t.ex. på tågstationer eller kaféer.


1::Använda funktionen för privat surfning i webbläsaren.
3::Använda ett virtuellt privat nät, VPN.
2::Stänga av fildelningsfunktionen på din enhet.

Privat surfning skyddar dig bara från personer som kan ha fysisk åtkomst till din dator. Den skyddar inte din kommunikation över öppna nätverk, där internettrafiken är synlig för vem som helst inom ett visst avstånd. Att använda ett virtuellt privat nät (VPN) är en lösning som skyddar din kommunikation. Ett VPN är som en säker, privat tunnel som är byggd över ett offentligt nätverk, och som skyddar kommunikationen från den ena sidan till den andra.

 

Det här är rätt alternativ. Ett virtuellt privat nät (VPN) är som en säker, privat tunnel som är byggd över ett offentligt nätverk, och som skyddar kommunikationen från den ena sidan till den andra.

 

Detta är delvis rätt. Att stänga av fildelningen kommer att hindra andra enheter som är anslutna till nätverket från att få tillgång till dina filer, men det kommer inte att förhindra riskerna för din kommunikation över nätverket, t.ex. information som du skickar till det sociala nätverk som du besöker, eftersom internettrafiken är synlig för vem som helst inom ett visst område.

Att använda ett virtuellt privat nät (VPN) är en lösning som skyddar din kommunikation. Ett VPN är som en säker, privat tunnel som är byggd över ett offentligt nätverk, och som skyddar kommunikationen från den ena sidan till den andra.Du är dock medveten om att det kan finnas risker med att använda sådana öppna nätverk. 

För att skydda din kommunikation över sådana offentliga nätverk bör du alltid ...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information