Med renommé avses den samlade åsikt som människor i allmänhet har om någon eller något baserat på tidigare beteende.


3::Sybil-attack.
1::Nätfiskeattack.
1::Överbelastningsattack.

Rätt svar. I en Sybil-attack skapar angriparen flera identiteter (dvs. flera olika konton/profiler) för en onlinetjänst och utnyttjar dem för att manipulera renommépoäng. Dessa multipla konton kan till exempel användas för att ge positiv återkoppling till en oseriös försäljares konto, vilket gör att dennes renommé förbättras på ett oriktigt sätt. Detta falska renommé kan sedan användas av den oseriösa försäljaren för att utnyttja eller lura andra användare. Mer information finns i Enisas rapport https://www.enisa.europa.eu/publications/archive/reputation-based-systems-a-security-analysis:

och även i följande Wikipedia-artikel:

https://en.wikipedia.org/wiki/Sybil_attack

 

Fel svar. Genom nätfiske försöker en angripare samla in användarens personuppgifter (som lösenord och kreditkortsnummer) med hjälp av falska appar, falska SMS eller falska mejl som ser genuina ut. En sådan attack har ingenting att göra med renommésystem. Det rätta svaret är en Sybil-attack, där en angripare skapar flera identiteter (dvs. flera olika konton/profiler) för en onlinetjänst och utnyttjar dem för att manipulera renommépoäng. Dessa multipla konton kan till exempel användas för att ge positiv återkoppling till en oseriös försäljares konto, vilket gör att dennes renommé förbättras på ett oriktigt sätt. Detta falska renommé kan sedan användas av den oseriösa försäljaren för att utnyttja eller lura andra användare. Mer information finns i Enisas rapport https://www.enisa.europa.eu/publications/archive/reputation-based-systems-a-security-analysis

och även i följande Wikipedia-artikel: https://en.wikipedia.org/wiki/Sybil_attack

 

Fel svar. En överbelastningsattack är en attack där en resurs i ett nätverk (t.ex. en webbplats) blir otillgänglig för användaren. Detta är inte ett exempel på manipulering av nätbaserat renommé. Det rätta svaret är en Sybil-attack, där en angripare skapar flera identiteter (dvs. flera olika konton/profiler) för en onlinetjänst och utnyttjar dem för att manipulera renommépoäng. Dessa multipla konton kan till exempel användas för att ge positiv återkoppling till en oseriös försäljares konto, vilket gör att dennes renommé förbättras på ett oriktigt sätt. Detta falska renommé kan sedan användas av den oseriösa försäljaren för att utnyttja eller lura andra användare. Mer information finns i Enisas rapport

https://www.enisa.europa.eu/publications/archive/reputation-based-systems-a-security-analysis

och även i följande Wikipedia-artikel: https://en.wikipedia.org/wiki/Sybil_attackNätbaserade renommésystem gör det möjligt att använda sig av sitt anseende på nätet. Internetanvändare kan ansluta sig till dessa system för att få förtroende för de personer som de interagerar med online, till exempel en försäljare på en webbplats för näthandel. En nätbaserad marknad är det vanligaste användningsområdet för nätbaserade renommésystem. Renommésystem kan angripas av illvilliga aktörer som försöker utnyttja relationer som bygger på tillit. 

Vilket av följande är en vanlig attack mot nätbaserade rennomésystem?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information