En av dina vänner har nyligen fallit offer för social manipulation (”social engineering”) eftersom någon har stulit hennes användarnamn och lösenord för att få tillgång till hennes jobbmejl.


1::Att bygga system som är lätta för samhället att använda.
3::Det är en form av socialt bedrägeri som fokuserar på att samla in information, begå bedrägerier eller få åtkomst till system.
2::Någon använder sociala nätverk för att stjäla personuppgifter.

Social manipulation har inte så mycket att göra med manipulation i den traditionella meningen att bygga tekniska system. I en säkerhetskontext är det en form av socialt bedrägeri där man utnyttjar människors svagheter för att på psykologisk väg manipulera dem i syfte att samla in information, begå bedrägerier eller få åtkomst till system (t.ex. lura någon att lämna ut sitt lösenord).

 

Rätt svar. Social manipulation är en komplex form av socialt bedrägeri där man utnyttjar människors svagheter för att manipulera dem på psykologisk väg i syfte att samla in information, begå bedrägerier eller få åtkomst till system (t.ex. lura någon att lämna ut sitt lösenord).

 

Detta är bara rätt till viss del. I en säkerhetskontext är social manipulation en form av socialt bedrägeri där man utnyttjar människors svagheter för att på psykologisk väg manipulera dem i syfte att samla in information, begå bedrägerier eller få åtkomst till system (t.ex. lura någon att lämna ut sitt lösenord). Detta kan självklart ske via bland annat kommunikation över ett socialt nätverk.Vad innebär social manipulation i ett säkerhetssammanhang?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information