Du får ett mejl från din bank där det står att det har uppstått ett problem med ditt konto.


1::Felsökning.
2::Webbläsarkapning.
3::Social manipulation.

Fel svar. Felsökning är en systematisk process för att hitta och korrigera defekter i ett datorprogram. Rätt svar bland de som föreslås är social manipulation, en komplex form av socialt bedrägeri där man utnyttjar människors svagheter för att på psykologisk väg manipulera dem i syfte att samla in information, begå bedrägerier eller få åtkomst till system (t.ex. lura någon att lämna ut sitt lösenord). Eftersom det i detta scenario rör sig om ett nätfiskemejl så är det alltså också en nätfiskeattack.

 

Detta kan betraktas som delvis rätt. Webblänken kan vara inledningen på en webbläsarkapning, vilket innebär att webbläsarens inställningar ändras utan användarens tillstånd eller kännedom, därav termen ”kapning”. Rätt svar bland de som föreslås är dock social manipulation, en komplex form av socialt bedrägeri där man utnyttjar människors svagheter för att på psykologisk väg manipulera dem i syfte att samla in information, begå bedrägerier eller få åtkomst till system (t.ex. lura någon att lämna ut sitt lösenord). Eftersom det i detta scenario rör sig om ett nätfiskemejl så är det alltså också en nätfiskeattack.

 

Rätt svar. Social manipulation (när det gäller informationssäkerhet) är en komplex form av socialt bedrägeri där man utnyttjar människors svagheter för att manipulera dem på psykologisk väg i syfte att samla in information, begå bedrägerier eller få åtkomst till system (t.ex. lura någon att lämna ut sitt lösenord). Eftersom det i detta scenario rör sig om ett nätfiskemejl så är det alltså också en nätfiskeattack.Mejlet innehåller instruktioner och en länk så att du kan logga in på ditt konto och fixa problemet.

Vad kan detta vara för typ av attack?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information