På din privata bärbara dator har du använt samma datorprogram under flera år.


1::Darknet
3::Sabotageprogram
2::Kränkningar av den personliga integriteten

Svaret är fel i detta scenario. Darknet är ett nätverk som enbart kan nås med hjälp av specifik programvara (till exempel webbläsaren Tor). 

 

Att använda utgången programvara innebär i stället att du utsätts för flera olika risker såsom sabotageprogram på grund av att det saknas uppdateringar för programvaran. Mer information och ytterligare hot som uppstår vid användning av utgången programvara finns i en aktuell Enisa-rekommendation: Användare bör vara medvetna om och förstå de säkerhetsrisker som de utsätter sig själva för genom att fortsätta använda föråldrad programvara.

Mer information finns här: http://www.enisa.europa.eu/activities/stakeholder-relations/nis-brokerage-1/european-cyber-security-month-advocacy-campaign/2014/ecsm-recommendations-for-all-en

 

Rätt svar. Att använda utgången programvara innebär att du utsätts för flera olika risker såsom sabotageprogram på grund av att det saknas uppdateringar för programvaran. Mer information och ytterligare hot som uppstår vid användning av utgången programvara finns i en aktuell Enisa-rekommendation: Användare bör vara medvetna om och förstå de säkerhetsrisker som de utsätter sig själva för genom att fortsätta använda föråldrad programvara.

Mer information finns här:  http://www.enisa.europa.eu/activities/stakeholder-relations/nis-brokerage-1/european-cyber-security-month-advocacy-campaign/2014/ecsm-recommendations-for-all-en

 

Fel svar.  Att använda utgången programvara innebär i stället att du utsätts för flera olika risker såsom sabotageprogram på grund av att det saknas uppdateringar för programvaran. Vissa sabotageprogram kan dock äventyra din integritet och detta svar är därför inte helt fel. Mer information och ytterligare hot som uppstår vid användning av utgången programvara finns i en aktuell Enisa-rekommendation: Användare bör vara medvetna om och förstå de säkerhetsrisker som de utsätter sig själva för genom att fortsätta använda föråldrad programvara

Mer information finns här:  http://www.enisa.europa.eu/activities/stakeholder-relations/nis-brokerage-1/european-cyber-security-month-advocacy-campaign/2014/ecsm-recommendations-for-all-en

 


En av dina vänner, som är säkerhetsexpert, lade märke till att ett av dina program sedan länge har slutat ges ut av tillverkaren. Din vän berättade att denna gamla och utgångna programvara utsätter din dator för allvarliga säkerhetshot.

 

Bland dessa hot nämnde din vän ...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information