Nuförtiden är det inte ovanligt att man i media hör talas om organisationer och företag som har drabbats av it-attacker.


1::Etisk hackning
1::"Trolling"
3::Insiderhot

Fel svar. Etisk hackning är faktiskt något positivt och en etisk hackare är en yrkesverksam person som försöker hjälpa organisationer att förbättra sitt it-försvar (t.ex. genom att försöka få obehörigt tillträde till skyddade system för att bedöma säkerheten).

Rätt svar är insiderhot. Fastän man ofta tror att it-attacker kommer från externa källor, kommer de ofta inifrån. Insiderhotet – till exempel en anställd – kan få tillträde till en organisations datorsystem eller nätverk och kan sedan utföra skadliga eller brottsliga handlingar mot organisationen. Men många insiderhot kommer från oavsiktliga användarfel/misstag.

För mer information om insiderhot och den aktuella risknivån kan du konsultera Enisas Threat Landscape Report, särskilt avsnitt 3.8, som finns tillgängligt här:  https://www.enisa.europa.eu/publications/etl2015

 

Fel svar. I internetvärlden är ett troll en person som sprider information, till exempel på ett nätbaserat forum eller sociala nätverk, för att göra folk upprörda eller för att störa en konversation på nätet. Rätt svar är insiderhot. Fastän man ofta tror att it-attacker kommer från externa källor, kommer de ofta inifrån. Insiderhotet – till exempel en anställd – kan få tillträde till en organisations datorsystem eller nätverk och kan sedan utföra skadliga eller brottsliga handlingar mot organisationen. Men många insiderhot kommer från oavsiktliga användarfel/misstag.

 

För mer information om insiderhot och den nuvarande risknivån för detta kan du konsultera Enisas Threat Landscape Report, särskilt avsnitt 3.8, som finns tillgängligt här:  https://www.enisa.europa.eu/publications/etl2015

 

Rätt svar. Fastän man ofta tror att it-attacker kommer från externa källor, kommer de ofta inifrån. Insiderhotet – till exempel en anställd – kan få tillträde till en organisations datorsystem eller nätverk och kan sedan utföra skadliga eller brottsliga handlingar mot organisationen. Men många insiderhot kommer från oavsiktliga användarfel/misstag.

 För mer information om insiderhot och den nuvarande risknivån för detta kan du konsultera Enisas Threat Landscape Report, särskilt avsnitt 3.8, som finns tillgängligt här:  https://www.enisa.europa.eu/publications/etl2015

 


Den allmänna uppfattningen är att dessa attacker utförs av så kallade ohederliga hackare som inte hör till organisationen/företaget. Det finns dock flera uppgifter som tyder på att många av dessa attacker utförs av företagets/organisationens anställda eller tidigare anställda.

 

Vad kallas vanligtvis denna sistnämnda typ av hot?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information