När du öppnade din mejl senast hade du fått ett intressant men misstänkt meddelande från ett företag.


3::Nätfiske
1::Spionprogram
2::Identitetsbluff

Rätt svar. Genom nätfiske försöker en angripare samla in användarens personuppgifter (som lösenord och kreditkortsnummer) genom falska appar, falska SMS eller falska mejl som ser äkta ut. Angriparen kan be dig att lämna dina uppgifter antingen direkt (dvs. genom att svara på mejlet) eller genom att besöka en webbplats som han eller hon föreslår. Svara aldrig på ett meddelande som verkar vara någon form av nätfiske.

 

Klicka på länken för mer information: https://www.enisa.europa.eu/topics/national-csirt-network/glossary/phishing-spear-phishing

 

Fel svar. Med spionprogram menas sabotageprogram som i smyg samlar in information om användare och deras aktiviteter för att använda detta i marknadsföringssyfte, såsom för profilering eller riktade annonser. Sådana spionprogram verkar ofta vara äkta program och installeras med användarens godkännande, men begär och missbrukar sedan rättigheter som sträcker sig längre än vad som krävs för appens påstådda ändamål. Rätt svar bland dem som föreslås är nätfiske: Genom nätfiske försöker en angripare samla in användarens personuppgifter (som lösenord och kreditkortsnummer) genom falska appar, falska SMS eller falska mejl som ser äkta ut. Angriparen kan be dig att lämna dina uppgifter antingen direkt (dvs. genom att svara på mejlet) eller genom att besöka en webbplats som han eller hon föreslår. Svara aldrig på ett meddelande som verkar vara någon form av nätfiske.

 

Klicka på länken för mer information: https://www.enisa.europa.eu/topics/national-csirt-network/glossary/phishing-spear-phishing

 

Fel svar. Det kan dock anses vara delvis rätt. Vid en identitetsbluff utförs it-attacken genom att tillhandahålla skurkaktiga tjänster (t.ex. en webbplats eller surfpunkt) som ser ut att vara legitima tjänster. Mejladressen (dvs. den avsändarinformation som visas i mejlen) kan också vara förfalskad och detta stämmer ofta när det rör sig om spammejl. Rätt svar bland dem som föreslås är nätfiske, vilket är situationer där en angripare försöker samla in användarens personuppgifter (som lösenord och kreditkortsnummer) genom falska appar, falska SMS eller falska mejl som ser äkta ut. Angriparen kan be dig att lämna dina uppgifter antingen direkt (dvs. genom att svara på mejlet) eller genom att besöka en webbplats som han eller hon föreslår. Svara aldrig på ett meddelande som verkar vara någon form av nätfiske.

Klicka på länken för mer information: https://www.enisa.europa.eu/topics/national-csirt-network/glossary/phishing-spear-phishing

 


I meddelandet stod att “du har vunnit pengar”, och företaget bad om dina specifika person- och bankuppgifter för att kunna sätta in en stor summa på ditt bankkonto.

 

Dessa mejl är en vanlig typ av it-attack som kallas ...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information