Med lösenord avses en uppsättning tecken som används för att få tillgång till onlinetjänster (t.ex. din mejl eller dina profiler på sociala nätverk).


1::Jag sparar alla mina lösenord i en fil: när jag behöver ett lösenord kan jag lätt hitta det.
3::Jag föredrar fortfarande att använda olika lösenord varje gång.
1::Jag använder samma lösenord för varje tjänst som jag använder.

Fel. Du bör inte spara dina lösenord i en (okrypterad) fil eftersom andra människor kan få tillgång till den.  Det rekommenderas att man har olika lösenord för varje tjänst, och inte sparar dem i någon fil. Om du väljer samma lösenord för alla dina tjänster kan en ohederlig användare som lyckas få reda på ditt lösenord för en tjänst sedan få tillgång till alla dina konton på alla tjänster. Dessutom är det viktigt att ha starka lösenord som är tillräckligt långa (dvs. minst åtta tecken), och som består av både stora och små bokstäver, liksom även siffror och icke-numeriska tecken.

 

På adressen nedan hittar du mer information och idéer för att välja starka lösenord som du kan komma ihåg.

https://www.schneier.com/blog/archives/2014/03/choosing_secure_1.html  

 

Att ha olika lösenord för varje tjänst och inte spara dem i någon fil är rätt strategi för att skydda sina egna konton. Om du väljer samma lösenord för alla dina tjänster kan en ohederlig användare som lyckas få reda på ditt lösenord för en tjänst sedan få tillgång till alla dina konton på alla tjänster. Dessutom är det viktigt att ha starka lösenord som är tillräckligt långa (dvs. minst åtta tecken), och som består av både stora och små bokstäver, liksom även siffror och icke-numeriska tecken.

 

På adressen nedan hittar du mer information och idéer för att välja starka lösenord som du kan komma ihåg.

https://www.schneier.com/blog/archives/2014/03/choosing_secure_1.html

 

Att alltid använda samma lösenord är en dålig strategi, även om det blir lättare att komma ihåg lösenordet. Om en ohederlig användare känner till eller kan få reda på ditt lösenord kan han eller hon sedan få tillgång till alla dina konton. Det rekommenderas att man har olika lösenord för varje tjänst, och inte sparar dem i någon fil. Dessutom är det viktigt att ha starka lösenord som är tillräckligt långa (dvs. minst åtta tecken), och som består av både stora och små bokstäver, liksom även siffror och icke-numeriska tecken.

 

På adressen nedan hittar du mer information och idéer för att välja starka lösenord som du kan komma ihåg.

https://www.schneier.com/blog/archives/2014/03/choosing_secure_1.html  

 


Men de hindrar också andra från att få tillgång till dina personliga konton. Eftersom vi använder så många tjänster är det tyvärr svårt att komma ihåg varje lösenord som vi har.

 

Vad är rätt strategi i denna situation?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information