Hur många gånger i veckan läser du artiklar om it-säkerhet och hackning?


2::Hederliga dataexperter.
2::De är ohederliga databrottslingar.
3::Hackare kan vara både hederliga dataexperter och ohederliga databrottslingar

Detta stämmer, men bara delvis, eftersom hackare också kan ha brottsliga avsikter. Hackare är i själva verket personer med avancerade tekniska färdigheter och omfattande kunskaper. De kan få obehörigt tillträde till skyddade system och tillgångar.  Termen kan dock ha olika betydelser beroende på i vilket sammanhang den används. Man brukar skilja mellan ”hederliga hackare” (white hat hackers) och ”ohederliga hackare” (black hat hackers) eller mellan ”hackning i hederligt syfte” (t.ex. för att bedöma och testa säkerhet) och ”hackning i brottsligt syfte” (t.ex. för brottsliga handlingar). Ohederliga hackare kallas vanligtvis för knäckare. En diskussion finns i denna Enisa-rapport: https://www.enisa.europa.eu/activities/stakeholder-relations/nis-brokerage-1/brokerage-model-for-network-and-information-security-in-education

 

Detta stämmer, men bara delvis, eftersom hackare också kan vara hederliga. Hackare är i själva verket personer med avancerade tekniska färdigheter och omfattande kunskaper. De kan få obehörigt tillträde till skyddade system och tillgångar.  Termen kan dock ha olika betydelser beroende på i vilket sammanhang den används. Man brukar skilja mellan ”hederliga hackare” (white hat hackers) och ”ohederliga hackare” (black hat hackers) eller mellan ”hackning i hederligt syfte” (t.ex. för att bedöma och testa säkerhet) och ”hackning i brottsligt syfte” (t.ex. för brottsliga handlingar). Ohederliga hackare kallas vanligtvis för knäckare.  En diskussion finns i denna Enisa-rapport: https://www.enisa.europa.eu/activities/stakeholder-relations/nis-brokerage-1/brokerage-model-for-network-and-information-security-in-education.

 

Detta stämmer, eftersom hackare kan vara både hederliga och ohederliga. Hackare är i själva verket personer med avancerade tekniska färdigheter och omfattande kunskaper. De kan få obehörigt tillträde till skyddade system och tillgångar.  Termen kan dock ha olika betydelser beroende på i vilket sammanhang den används. Man brukar skilja mellan ”hederliga hackare” (white hat hackers) och ”ohederliga hackare” (black hat hackers) eller mellan ”hackning i hederligt syfte” (t.ex. för att bedöma och testa säkerhet) och ”hackning i brottsligt syfte” (t.ex. för brottsliga handlingar). Ohederliga hackare kallas vanligtvis för knäckare.    En diskussion finns i denna Enisa-rapport: https://www.enisa.europa.eu/activities/stakeholder-relations/nis-brokerage-1/brokerage-model-for-network-and-information-security-in-education

 


Man hör båda orden ofta och de är också extremt viktiga i våra dagliga liv – både på jobbet och under vår fritid.

 

Vad menas i regel med hackare?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information