Du har lagt märke till att din dator beter sig konstigt och att vanliga uppgifter (t.ex. att öppna ett dokument/en app) tar lite längre än vad det brukar.


2::Det är ett datorvirus som ofta attackerar datorer.
3::Det är ett sabotageprogram som låter andra program kontrollera din dator genom att vilseleda användare om dess faktiska avsikt.
1::Det är ett fel i programvaran som gör det svårt att surfa på internet.

En trojansk häst är inte ett datorvirus, även om både datorvirus och trojanska hästar är sabotageprogram.

En trojansk häst är ett självständigt program som verkar göra det som användaren vill, men som i själva verket gör något annat. Denna oönskade, dolda extrafunktion kan därför låta andra program kontrollera din dator genom att vilseleda användaren om sin faktiska avsikt.  Ett typiskt exempel på en trojansk häst är AIDS, som krypterar användarens data efter ett antal omstarter. Se http://en.wikipedia.org/wiki/AIDS_(Trojan_horse) .

 

Ett virus är ett kodsegment som inte är självständigt och som kommer att kopiera sig själv till ett ”värdprogram” när det aktiveras. Virus orsakar ofta någon typ av skada på infekterade värdar. Den främsta skillnaden är att virus reproducerar sig och på så sätt kan infektera andra program eller enheter som tillhör användaren och andra personer, medan trojaner inte reproducerar sig automatiskt. Ett typiskt exempel är det så kallade Melissa-viruset. Se https://sv.wikipedia.org/wiki/Melissa_(datorvirus)

 

Se även https://www.enisa.europa.eu/topics/national-csirt-network/glossary/malware

 

Rätt svar. En trojansk häst är ett självständigt program som verkar göra det användaren vill, men som i själva verket gör något annat. Denna oönskade, dolda extrafunktion kan därför låta andra program kontrollera din dator genom att vilseleda användaren om sin faktiska avsikt.  Ett typiskt exempel på en trojansk häst är AIDS, som krypterar användarens data efter ett antal omstarter. Se http://en.wikipedia.org/wiki/AIDS_(Trojan_horse).

 

Se även https://www.enisa.europa.eu/topics/national-csirt-network/glossary/malware  

 

Med trojanska hästar avses inte fel i programvaran. En trojansk häst är ett självständigt program som verkar göra det användaren vill, men som i själva verket gör något annat. Denna oönskade, dolda extrafunktion kan därför låta andra program kontrollera din dator genom att vilseleda användaren om sin faktiska avsikt.  Ett typiskt exempel på en trojansk häst är AIDS, som krypterar användarens data efter ett antal omstarter. Se http://en.wikipedia.org/wiki/AIDS_(Trojan_horse).

 

Se även https://www.enisa.europa.eu/topics/national-csirt-network/glossary/malware  

 


Därför ringde du en vän som är datatekniker och som alltid hjälper dig när din dator får problem. Efter en noggrann kontroll berättade han att din dator har infekterats av en ”trojansk häst”.

 

Vad menas med en ”trojansk häst”?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information