Smarta hus är hus som är utrustade med teknik som ger de boende omfattande information om situationen i huset och låter dem kontrollera all ansluten utrustning, även på distans.


1::Nätfiske
3::Kränkningar av den personliga integriteten
2::Icke begärda och infekterade mejl.

Fel svar.  Med nätfiske försöker en angripare samla in användarens personuppgifter (som lösenord och kreditkortsnummer) med hjälp av falska appar, falska SMS eller falska mejl som ser genuina ut. Det rätta svaret är att kränkningar av den personliga integriteten är möjliga, eftersom smarta hus samlar in uppgifter om de som bor i huset och dessa uppgifter skulle till exempel kunna användas av tredje part som tillhandahåller smarta funktioner. Sådana uppgifter kan till exempel beskriva hur de som bor i huset beter sig, deras konsumtion, om de är hemma eller inte liksom deras hälsa, preferenser och vanor. Mer information finns i Enisas rapport Threat Landscape for Smart Home and Media Convergence:

 https://www.enisa.europa.eu/activities/risk-management/evolving-threat-environment/enisa-thematic-landscapes/threat-landscape-for-smart-home-and-media-convergence

 

Det här är rätt svar eftersom smarta hus kan samla in uppgifter om de som bor i huset och dessa uppgifter kan bland annat användas av den tredje part som tillhandahåller de smarta funktionerna. Sådana uppgifter kan till exempel beskriva hur de som bor i huset beter sig, deras konsumtion, om de är hemma eller inte liksom deras hälsa, preferenser och vanor. Mer information finns i Enisas rapport Threat Landscape for Smart Home and Media Convergence:

 https://www.enisa.europa.eu/activities/risk-management/evolving-threat-environment/enisa-thematic-landscapes/threat-landscape-for-smart-home-and-media-convergence

 

Detta svar är delvis rätt. Viss utrustning i smarta hus kan ha egna mejlkonton (detta är vanligt för webbanslutna skrivare) och detta kan utnyttjas för att skicka spammeddelanden eller meddelanden som är infekterade med sabotageprogram till sådan utrustning. Detta är emellertid ett allmänt hot för alla datahanterande mejlkonton. Det rätta svaret i detta scenario är att kränkningar av den personliga integriteten är möjliga, eftersom smarta hus samlar in uppgifter om de som bor i huset och dessa uppgifter skulle till exempel kunna användas av den tredje part som tillhandahåller de smarta funktionerna. Sådana uppgifter kan till exempel beskriva hur de som bor i huset beter sig, deras konsumtion, om de är hemma eller inte liksom deras hälsa, preferenser och vanor. Mer information finns i Enisas rapport Threat Landscape for Smart Home and Media Convergence:

 https://www.enisa.europa.eu/activities/risk-management/evolving-threat-environment/enisa-thematic-landscapes/threat-landscape-for-smart-home-and-media-convergence

 


Exempel på utrustning i smarta hus är smarta kylskåp, smarta elmätare, smarta persienner och automatiska djurmatare. Smarta hus gör livet lite lättare.

 

Smarta hus kan dock medföra nya hot för de som bor i huset. Det främsta exemplet på detta är ...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information