Nu för tiden insisterar ofta myndigheter på att användare bör informeras om att all information om dem som har publicerats på internet aldrig förvinner, och att denna information eventuellt kan användas i andra (troligtvis oönskade) syften.


2::Rätten till tillgång.
1::Yttrandefriheten
3::Rätten till radering.

Svaret är fel, även om det kan anses vara rätt till viss del eftersom denna rättighet också har att göra med skyddet av personuppgifter. Rätten till tillgång innebär att du från relevant myndighet kan få en bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas eller ej och, om så är fallet, mer utförlig information (vilken typ av uppgifter, ändamål m.m.). Rätt svar är rätten till radering (eller ”rätten att bli bortglömd”), vilket innebär att du har rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter raderade av en myndighet.  Detta handlar om att ge enskilda personer mer makt, inte om att radera tidigare händelser eller begränsa pressfriheten.  Denna rättighet tas upp i den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679 (förordningen trädde i kraft den 24 maj 2016 och börjar gälla den 25 maj 2018). Förordningen utvidgar den rätt att invända som behandlas i direktiv 95/46/EG om skydd av personuppgifter. Förordningen finns tillgänglig här: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=en

 

Fel svar. Det är viktigt med yttrandefrihet, men den specifika rätt som avses i detta scenario är rätten till radering (eller ”rätten att bli bortglömd”), vilket innebär att du har rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter raderade av en myndighet.  Detta handlar om att ge enskilda personer mer makt, inte om att radera tidigare händelser eller begränsa pressfriheten.  Denna rättighet tas upp i den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679 (förordningen trädde i kraft den 24 maj 2016 och börjar gälla den 25 maj 2018). Förordningen utvidgar den rätt att invända som behandlas i direktiv 95/46/EG om skydd av personuppgifter. Förordningen finns tillgänglig här: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=en

 

Rätt svar. Rätten till radering (eller ”rätten att bli bortglömd”) innebär att du har rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter raderade av en myndighet.  Detta handlar om att ge enskilda personer mer makt, inte om att radera tidigare händelser eller begränsa pressfriheten.  Denna rättighet tas upp i den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679 (förordningen trädde i kraft den 24 maj 2016 och börjar gälla den 25 maj 2018). Förordningen utvidgar den rätt att invända som behandlas i direktiv 95/46/EG om skydd av personuppgifter. Förordningen finns tillgänglig här: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=en

 


Rätten gällande skyddet av användare mot dessa scenarier kallas...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information