Molnlagring är ett sätt att spara dina filer via tredjepartstjänster på internet.


3::Kryptera filerna själv.
2::Hantera inställningarna för delning.
1::Låta min molnleverantör sköta det.

Rätt svar. Om du behöver lagra dokument via din molnlagringstjänst som du anser är viktiga att förvara så säkert som möjligt är den lämpligaste lösningen att kryptera filerna. Om du är den enda som har dekrypteringsnyckeln kan ingen annan – inte molnleverantören eller någon som angriper din enhet – dekryptera filerna och på så sätt läsa eller använda din personliga information. Läs denna rapport från Information Commissioners Office (i Storbritannien) för en introduktion till molntjänster och till hur du kan skydda dina uppgifter och din integritet i molnet: https://ico.org.uk/for-the-public/online/cloud-computing/

 

Svaret är inte riktigt rätt. Det är förvisso viktigt att noga kontrollera och vid behov ändra dina inställningar för delning (molntjänster tillåter vanligtvis en av följande tre inställningar: i) privat, dvs. bara du kan se filerna, ii) offentlig, dvs. vem som helst kan se filerna utan några begränsningar och ii) delad, dvs. endast de som du bjuder in kan se filerna).  Men om du behöver lagra dokument via din molnlagringstjänst som du anser är viktiga att förvara så säkert som möjligt är den lämpligaste lösningen att kryptera filerna. Om du är den enda som har dekrypteringsnyckeln kan ingen annan – inte molnleverantören eller någon som angriper din enhet – dekryptera filerna och på så sätt läsa eller använda din personliga information. Läs denna rapport från Information Commissioners Office (i Storbritannien) för en introduktion till molntjänster och till hur du kan skydda dina uppgifter och din integritet i molnet: https://ico.org.uk/for-the-public/online/cloud-computing/

 

Fel svar. Det är meningen att molnleverantörer ska se mycket allvarligt på datasäkerhet, men det är ingen bra idé att enbart förlita sig på detta. Det är inte fel att vidta extra åtgärder för att se till att din personliga information hålls säker och skyddad.

 

Rätt svar i detta scenario är att kryptera filerna själv. Om du behöver lagra dokument via din molnlagringstjänst som du anser är viktiga att förvara så säkert som möjligt är den lämpligaste lösningen att kryptera filerna. Om du är den enda som har dekrypteringsnyckeln kan ingen annan – inte molnleverantören eller någon som angriper din enhet – dekryptera filerna och på så sätt läsa eller använda din personliga information. Läs denna rapport från Information Commissioners Office (i Storbritannien) för en introduktion till molntjänster och till hur du kan skydda dina uppgifter och din integritet i molnet: https://ico.org.uk/for-the-public/online/cloud-computing/

 


Vanliga exempel är Dropbox och Amazon Cloud Drive. Du har använt din personliga molnlagring för att säkerhetskopiera foton, men du överväger nu att lagra dokument som kan innehålla personlig information som du vill hålla säker och privat. Vad kan du göra för att säkerställa detta?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information