Med mobila enheter som surfplattor eller smarta telefoner verkar det som att företag ofta kan se var du är och vad du gör.


2::Stänga av enhetens GPS.
3::Avaktivera din enhets aktiva komponenter.
1::Använda din enhets ”flygplansläge”.

Detta är bara rätt till viss del. Genom att stänga av din GPS kan du hindra appar från att via GPS kunna avgöra var du befinner dig. Men en app kan ändå veta vad du gör i och med att det också är möjligt att spåra din position (ett program kan till exempel börja samla in dina platsdata på andra sätt, som wifi eller Bluetooth). En bättre lösning är att avaktivera alla aktiva komponenter i din enhet. Du kan förse din enhet med funktioner som gör att du kan stoppa oönskad bakgrundsöverföring av personuppgifter till tjänste- och appföretag.

 

Rätt svar. Du förser din enhet med funktioner som gör att du kan stoppa oönskad bakgrundsöverföring av personuppgifter till tjänste- och appföretag. Men även om du stänger av din GPS kan en app ändå veta vad du gör i och med att det också går att spåra din position på andra sätt, genom till exempel wifi eller Bluetooth.

 

Svaret är tyvärr fel. Enheten kommer inte att skicka informationen i ”flygplansläge”, och trots att detta innebär att du inte kan spåras kommer du inte heller att kunna ringa eller ta emot samtal, och i slutändan kommer du egentligen inte att kunna använda din enhet. Ett bättre förslag är att avaktivera alla aktiva komponenter i din enhet. Du kan förse din enhet med funktioner som gör att du kan stoppa oönskad bakgrundsöverföring av personuppgifter till tjänste- och appföretag.

 


Du oroas över detta eftersom du vill kunna använda dina enheter fullt ut, men utan att spåras eller övervakas utöver standardövervakningen via GPS/internetleverantörens nätverk. Du är dock osäker på hur du kan skydda dig själv.

 

En möjligt lösning kan vara att ...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information