Inbyggt dataskydd är ett sätt att skydda personuppgifter som förlitar sig på att dataskyddsmekanismer integreras i tekniken i stället för att bara anges i dokument eller redogörelser, som integritetspolicyer.


1::Antivirusprogram
1::Brandvägg
3::Kryptering

Fel svar. Antivirusprogram är ett viktigt skydd i din dator mot sabotageprogram som virus eller maskar. I vissa fall kan ett antivirusprogram skydda dig från destruktiva program som kan påverka din integritet (t.ex. spionprogram), men det är inte en integritetsfrämjande teknik. Bland de föreslagna svaren är rätt svar kryptering – en process som gör uppgifterna oläsliga och därigenom skyddar dem mot obehörig åtkomst (eftersom endast behöriga användare kan dekryptera och på så sätt läsa uppgifterna). Kryptering är en etablerad, utbredd och relativt lättanvänd integritetsfrämjande teknik.

I följande artikel från International Association of Privacy Professionals förklaras integritetsfrämjande teknik på ett lättförståeligt sätt:

https://privacyassociation.org/news/a/2008-05-introduction-to-privacy-enhancing-technologies/

Du kan också konsultera Enisas rapport Privacy and Data Protection by Design: https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-design

 

Fel svar. En brandvägg är ett viktigt skydd för nätverkstrafiken som filtrerar den in- och utgående kommunikationen och därför kan skydda datorn från vissa säkerhetshot och hot mot integriteten, men det är inte en integritetsfrämjande teknik. Bland de föreslagna svaren är rätt svar kryptering – en process som gör uppgifterna oläsliga och därigenom skyddar dem mot obehörig åtkomst (eftersom endast behöriga användare kan dekryptera och på så sätt läsa uppgifterna). Kryptering är en etablerad, utbredd och relativt lättanvänd integritetsfrämjande teknik.

I följande artikel från International Association of Privacy Professionals förklaras integritetsfrämjande teknik på ett lättförståeligt sätt:

https://privacyassociation.org/news/a/2008-05-introduction-to-privacy-enhancing-technologies/

Du kan också konsultera Enisas rapport Privacy and Data Protection by Design: https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-design

 

Det här är rätt svar. Kryptering är en etablerad, utbredd och relativt lättanvänd integritetsfrämjande teknik. Med kryptering avses den process som gör uppgifterna oläsliga, och därigenom skyddar dem mot obehörig åtkomst (eftersom endast behöriga användare kan dekryptera och på så sätt läsa uppgifterna).

I följande artikel från International Association of Privacy Professionals förklaras integritetsfrämjande teknik på ett lättförståeligt sätt:

https://privacyassociation.org/news/a/2008-05-introduction-to-privacy-enhancing-technologies/

Du kan också konsultera Enisas rapport Privacy and Data Protection by Design: https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-design

 


I detta syfte kan integritetsfrämjande teknik användas för att tvinga fram inbyggd integritet (även om sådan teknik inte alltid garanterar att alla integritetsproblem löses).

 

Vilket av följande är en grundläggande och väletablerad integritetsfrämjande teknik?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information