Häromdagen konsulterade du en nätbaserad tjänst som din mobilleverantör erbjuder.


1::Rätten att bli bortglömd
1::Rätten till radering
3::Rätten till rättelse.

Tyvärr fel svar (notera att rätten att bli bortglömd sammanfaller med rätten till radering). Rätt svar är rätten till rättelse, alltså rätten att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade av den personuppgiftsansvarige. Rätten till rättelse, som är ett viktigt komplement till rätten till tillgång, tas upp i den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679 (förordningen trädde i kraft den 24 maj 2016 och börjar gälla den 25 maj 2018. Den finns tillgänglig här: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=en).

 

Notera också att enligt den europeiska datatillsynsmannen måste den registrerade vanligtvis skriva till den personuppgiftsansvarige för att utöva rätten till rättelse. Om du till exempel behöver ändra din hemadress eller om du hittar information om dig som är felaktig bör du utöva din rätt till rättelse genom att kontakta den personuppgiftsansvarige som förfogar över dessa uppgifter. Denna definition av rätten till rättelse hittar du här: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/pid/86#regulation

 

Tyvärr fel svar (notera att rätten till radering sammanfaller med rätten att bli bortglömd). Rätt svar är rätten till rättelse, alltså rätten att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade av den personuppgiftsansvarige. Rätten till rättelse, som är ett viktigt komplement till rätten till tillgång, tas upp i den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679 (förordningen trädde i kraft den 24 maj 2016 och börjar gälla den 25 maj 2018. Den finns tillgänglig här: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=en).

 

Notera också att enligt den europeiska datatillsynsmannen måste den registrerade vanligtvis skriva till den personuppgiftsansvarige för att utöva rätten till rättelse. Om du till exempel behöver ändra din hemadress eller om du hittar information om dig som är felaktig bör du utöva din rätt till rättelse genom att kontakta den personuppgiftsansvarige som förfogar över dessa uppgifter. Denna definition av rätten till rättelse hittar du här: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/pid/86#regulation

 

Ja, svaret är rätt i detta scenario. Rätten till rättelse är rätten att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade av den personuppgiftsansvarige. Rätten till rättelse, som är ett viktigt komplement till rätten till tillgång, tas upp i den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679 (förordningen trädde i kraft den 24 maj 2016 och börjar gälla den 25 maj 2018. Den finns tillgänglig här: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=en).

 

Notera också att enligt den europeiska datatillsynsmannen måste den registrerade vanligtvis skriva till den personuppgiftsansvarige för att utöva rätten till rättelse. Om du till exempel behöver ändra din hemadress eller om du hittar information om dig som är felaktig bör du utöva din rätt till rättelse genom att kontakta den personuppgiftsansvarige som förfogar över dessa uppgifter. Denna definition av rätten till rättelse hittar du här: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/pid/86#regulation

 


När du surfade runt på din profil överraskades du av att din hemadress som lagrats av leverantören var fel. I sådana fall, dvs. när dina personuppgifter är felaktiga, har du rätt att be den personuppgiftsansvarige (t.ex. tjänsteleverantören) att ändra uppgifterna så att de stämmer.

 

Denna särskilda rättighet kallas ...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information