Varje år firar EU-medlemsstaterna och EU:s institutioner Europeiska dataskyddsdagen för att sprida kunskap och främja integritets- och dataskydd.


2::Den 1 oktober
1::Den 7 februari
3::Den 28 januari

Fel svar. Europeiska dataskyddsdagen firas den 28 januari varje år. Detta datum markerar årsdagen för undertecknandet av Europarådets konvention 108, det första rättsligt bindande internationella instrumentet om dataskydd med koppling till automatisk behandling av personuppgifter. Dokumentet hittar du här: http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108

Klicka på länken nedan för mer information: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/data_protection_day_en.asp

 

I oktober varje år firas dock den europeiska månaden för cybersäkerhet, en EU-kampanj för att främja it-säkerhet bland medborgarna, för att förändra deras uppfattning om it-hot och tillhandahålla uppdaterad säkerhetsinformation genom utbildning och delning av god praxis. Denna frågetävling är en del av årets kampanj.

 

Fel svar. Europeiska dataskyddsdagen firas den 28 januari varje år. Detta datum markerar årsdagen för undertecknandet av Europarådets konvention 108, det första rättsligt bindande internationella instrumentet om dataskydd med koppling till automatisk behandling av personuppgifter. Dokumentet hittar du här:

http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108

 

Klicka på länken nedan för mer information:  http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/data_protection_day_en.asp

 

Under 2017 kommer den 7 februari att vara Safer Internet Day. Safer Internet Day anordnas av Insafe i februari varje år för att främja en säkrare användning av nätbaserad teknik, särskilt för ungdomar. Mer information finns på 

https://www.saferinternetday.org

 

Rätt svar. Europeiska dataskyddsdagen firas den 28 januari varje år. Detta datum markerar årsdagen för undertecknandet av Europarådets konvention 108, det första rättsligt bindande internationella instrumentet om dataskydd med koppling till automatisk behandling av personuppgifter. Dokumentet hittar du här:

http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108

Klicka på länken nedan för mer information: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/data_protection_day_en.asp

 


Vilken dag infaller Europeiska dataskyddsdagen varje år?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information