Vad kallas


3::Personuppgifter
1::Inloggningsuppgifter
1::Personnummer

Rätt svar.  För att ta reda på mer om vilka typer av uppgifter som betraktas som personuppgifter kan du konsultera Europeiska datatillsynsmannens ordlista:

Namn och personnummer är två exempel på personuppgifter som är direkt kopplade till en person. Men definitionen är bredare och täcker till exempel också e-postadresser och telefonnumret till en anställds kontor.

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Dataprotection/Glossary/pid/84

 

Se även dataskyddsdirektivet 95/46/EG

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=SV

och den nya allmänna dataskyddsförordningen 2016/679

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=en

 

Fel svar. Med termen ”inloggningsuppgifter” avses det användarnamn och lösenord som du till exempel använder för att få åtkomst till nätbaserade tjänster. Rätt svar är personuppgifter. Det bör dock påpekas att inloggningsuppgifter är ett exempel på personuppgifter eftersom informationen rör en identifierad eller identifierbar fysisk person.  För att ta reda på mer om vilka typer av uppgifter som betraktas som personuppgifter kan du konsultera Europeiska datatillsynsmannens ordlista:

Namn och personnummer är två exempel på personuppgifter som är direkt kopplade till en person. Men definitionen är bredare och täcker till exempel också e-postadresser och telefonnumret till en anställds kontor.

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Dataprotection/Glossary/pid/84

 

Se även dataskyddsdirektivet 95/46/EG

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=SV

och den nya allmänna dataskyddsförordningen 2016/679

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=en

 

Fel svar. Rätt svar är personuppgifter. Det bör dock påpekas att personnummer är ett exempel på personuppgifter eftersom informationen rör en identifierad eller identifierbar fysisk person, medan begreppet personuppgifter är mycket mer allmänt. För att ta reda på mer om vilka typer av uppgifter som betraktas som personuppgifter kan du konsultera Europeiska datatillsynsmannens ordlista:

Namn och personnummer är två exempel på personuppgifter som är direkt kopplade till en person. Men definitionen är bredare och täcker till exempel också e-postadresser och telefonnumret till en anställds kontor.

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Dataprotection/Glossary/pid/84

 

Se även dataskyddsdirektivet 95/46/EG

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=SV

och den nya allmänna dataskyddsförordningen 2016/679

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=en

 


”varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person”?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information