Personer eller företag som samlar in och hanterar personlig information om dig måste skydda den mot missbruk och respektera vissa rättigheter som uppgiftsägarna har och som garanteras i EU-rätten (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/).


1::Människors rätt till integritet.
1::Yttrandefrihet
3::Rätten till skydd av personuppgifter.

Fel svar. Det kan verka som att dina uppgifter är en del av dig och därigenom din integritet, men denna grundläggande rättighet skyddar i själva verket bara din fysiska och mentala integritet. Rätt svar är rätten till skydd av personuppgifter. Gemensamma EU-regler har införts för att dina personuppgifter omfattas av samma höga skyddsstandarder i hela EU. Du har rätt att lämna in klagomål och rätt till prövning oavsett var inom EU dina personuppgifter missbrukas. Mer information finns här:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/

 

Dessa rättigheter beskrivs i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Se särskilt artikel 8 om skydd av personuppgifter och artikel 7 om respekt för privatlivet och familjelivet (”integritet”):

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_sv.pdf

 

Fel svar. Yttrandefriheten är visserligen en viktig rättighet, men den specifika rättighet som EU infört kallas rätten till skydd av personuppgifter. Gemensamma EU-regler har alltså inrättats för att dina personuppgifter ska omfattas av samma höga skyddsstandarder överallt i EU. Du har rätt att lämna in klagomål och rätt till prövning oavsett var inom EU dina personuppgifter missbrukas. Mer information finns här:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/

 

Dessa rättigheter beskrivs i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Se särskilt artikel 8 om skydd av personuppgifter och artikel 7 om respekt för privatlivet och familjelivet (”integritet”):

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_sv.pdf

 

Rätt svar. Gemensamma EU-regler har inrättats för att dina personuppgifter ska omfattas av samma höga skyddsstandarder överallt i EU. Du har rätt att lämna in klagomål och rätt till prövning oavsett var inom EU dina personuppgifter missbrukas. Mer information finns här:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/

 

Dessa rättigheter beskrivs i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Se särskilt artikel 8 om skydd av personuppgifter och artikel 7 om respekt för privatlivet och familjelivet (”integritet”):

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_sv.pdf

 


Detta gäller alla former av datainsamling, även fysisk insamling, och påverkar internetanvändare i hög grad på grund av den ökade användningen av digital datalagring och dataöverföring.

 

Den särskilda grundläggande rättighet som skyddar dig mot sådant missbruk kallas...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information