Personer eller företag som samlar in och hanterar personlig information om dig måste skydda den mot missbruk och respektera vissa rättigheter som uppgiftsägarna har och som garanteras i EU-rätten (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/).


1::Människors rätt till integritet.
1::Yttrandefrihet
3::Rätten till skydd av personuppgifter.

Fel svar. Det kan verka som att dina uppgifter är en del av dig och därigenom din integritet, men denna grundläggande rättighet skyddar i själva verket bara din fysiska och mentala integritet. Rätt svar är rätten till skydd av personuppgifter. Gemensamma EU-regler har införts för att dina personuppgifter omfattas av samma höga skyddsstandarder i hela EU. Du har rätt att lämna in klagomål och rätt till prövning oavsett var inom EU dina personuppgifter missbrukas. Mer information finns här:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/

 

Dessa rättigheter beskrivs i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Se särskilt artikel 8 om skydd av personuppgifter och artikel 7 om respekt för privatlivet och familjelivet (”integritet”):

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_sv.pdf

 

Fel svar. Yttrandefriheten är visserligen en viktig rättighet, men den specifika rättighet som EU infört kallas rätten till skydd av personuppgifter. Gemensamma EU-regler har alltså inrättats för att dina personuppgifter ska omfattas av samma höga skyddsstandarder överallt i EU. Du har rätt att lämna in klagomål och rätt till prövning oavsett var inom EU dina personuppgifter missbrukas. Mer information finns här:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/

 

Dessa rättigheter beskrivs i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Se särskilt artikel 8 om skydd av personuppgifter och artikel 7 om respekt för privatlivet och familjelivet (”integritet”):

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_sv.pdf

 

Rätt svar. Gemensamma EU-regler har inrättats för att dina personuppgifter ska omfattas av samma höga skyddsstandarder överallt i EU. Du har rätt att lämna in klagomål och rätt till prövning oavsett var inom EU dina personuppgifter missbrukas. Mer information finns här:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/

 

Dessa rättigheter beskrivs i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Se särskilt artikel 8 om skydd av personuppgifter och artikel 7 om respekt för privatlivet och familjelivet (”integritet”):

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_sv.pdf

 


Detta gäller alla former av datainsamling, även fysisk insamling, och påverkar internetanvändare i hög grad på grund av den ökade användningen av digital datalagring och dataöverföring.

 

Den särskilda grundläggande rättighet som skyddar dig mot sådant missbruk kallas...