Nu för tiden besöker vi många olika webbplatser på internet.


2::Opt-out-alternativet.
3::Opt-in-alternativet.
1::Alternativet ”spåra mig inte”.

Svaret är delvis rätt. Opt-out-mekanismen innebär att du kan få reklam som du inte har bett om, förutsatt att du ges möjlighet att tacka nej, dvs. att tydligt uppge att du inte vill ta emot sådan reklam i framtiden. Rätt svar är opt-in-alternativet, som innebär att du inte kommer att få någon reklam, om du inte uttryckligen ber om sådana meddelanden (t.ex. genom att kryssa i en ruta där du svarar på om du vill ha reklam eller om du fyller i ett formulär). I vissa fall tillåts dock opt-out-alternativet – i en redan etablerad kundrelation kan din mejladress till exempel användas för att erbjuda dig liknande produkter eller tjänster utan att du gett ditt uttryckliga medgivande på förhand. Se direktivet om integritet och elektronisk kommunikation här: https://ec.europa.eu/digital-single-market/news/eprivacy-directive

 

Rätt svar. Opt-in-mekanismen innebär att du inte kommer att få någon reklam om du inte uttryckligen ber om sådana meddelanden (t.ex. genom att kryssa i en ruta där du svarar på om du vill ha reklam eller om du fyller i ett formulär). I vissa fall tillåts även opt-out-alternativet, vilket innebär att du kan få reklam som du inte har bett om, förutsatt att du ges möjlighet att tacka nej (se direktivet om integritet och elektronisk kommunikation här: https://ec.europa.eu/digital-single-market/news/eprivacy-directive).  

 

Tyvärr fel svar. Rätt svar är opt-in-alternativet, som i detta scenario innebär att du inte kommer att få någon reklam om du inte uttryckligen ber om sådana meddelanden (t.ex. genom att kryssa i en ruta där du svarar på om du vill ha reklam eller om du fyller i ett formulär).  Alternativet ”spåra mig inte” är en inställning som du gör i din webbläsare för att stänga av spårning. I vissa fall tillåts även opt-out-alternativet, vilket innebär att du kan få reklam som du inte har bett om, förutsatt att du ges möjlighet att tacka nej (se direktivet om integritet och elektronisk kommunikation här: https://ec.europa.eu/digital-single-market/news/eprivacy-directive). 

 


 Det är ganska vanligt att vi efter att ha besökt vissa webbplatser får oönskad reklam, alltså reklam som vi inte har bett om. Detta beror på att annonsörerna inte har använt sig av rätt verktyg för att få vårt godkännande, det vill säga ...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information