När du besöker webbplatser på internet som tillhandahåller olika tjänster förväntar du dig i allmänhet att behandlingen av din integritet och dina personuppgifter beror på tjänsteleverantörens (t.ex. ägaren av webbplatsen) välvilja.


1::Antivirusprogram
3::Inbyggt dataskydd
2::Kryptografi

Tyvärr fel svar. Ett antivirusprogram är en programvara som skyddar din dator från sabotageprogram. I vissa fall kan ett antivirusprogram skydda dig från destruktiva program som kan påverka din integritet (t.ex. spionprogram), men detta är inte samma sak som att integrera integritetsval i tekniken. Arbetet med att införliva integritet i tekniken kallas inbyggt dataskydd, vilket innebär att dataskyddsmekanismer (som en minimering av behandlingen av personuppgifter, pseudonymisering av personuppgifter så tidigt som möjligt m.m.) byggs in i produkter och tjänster så snart en programvara börjar utvecklas.  Behovet av inbyggt dataskydd (notera att termen ”inbyggt integritetsskydd” också förekommer i flera texter) tas även upp i den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679 (förordningen trädde i kraft den 24 maj 2016 och börjar gälla från den 25 maj 2018). Mer information finns i Enisas rapport Privacy and Data Protection by Design: https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-design

 

Ja, det här är rätt svar. Inbyggt dataskydd är ett sätt att främja integriteten genom att se till att dataskyddsmekanismer (som en minimering av behandlingen av personuppgifter, pseudonymisering av personuppgifter så tidigt som möjligt m.m.) byggs in i produkter och tjänster så snart som en programvara börjar utvecklas. Behovet av inbyggt dataskydd (notera att termen ”inbyggt integritetsskydd” också förekommer i flera texter) tas även upp i den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679 (förordningen trädde i kraft den 24 maj 2016 och börjar gälla från den 25 maj 2018). Mer information finns i Enisas rapport Privacy and Data Protection by Design: https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-design

 

Tyvärr inte rätt, även om kryptografi kan integreras i teknik som ett integritetsval. Krypteringsteknik kan ses som en form av integritetsfrämjande teknik, eftersom de gör uppgifter konfidentiella. Men kryptering är bara ett exempel på tekniska åtgärder som kan främja integriteten. Rätt svar är inbyggt dataskydd. Det är ett sätt att främja integriteten genom att se till att dataskyddsmekanismer (som en minimering av behandlingen av personuppgifter, pseudonymisering av personuppgifter så tidigt som möjligt m.m.) byggs in i produkter och tjänster så snart som en programvara börjar utvecklas. Behovet av inbyggt dataskydd (notera att termen ”inbyggt integritetsskydd” också förekommer i flera texter) tas även upp i den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679 (förordningen trädde i kraft den 24 maj 2016 och börjar gälla från den 25 maj 2018). Mer information finns i Enisas rapport Privacy and Data Protection by Design: https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-design

 


Ett bättre skydd för din integritet skulle vara om tjänsteleverantörerna integrerade integritetsval direkt i själva tekniken, i stället för att bara ange sina allmänna skyldigheter i juridiska dokument.

 

Att integrera integritetsval i teknik kallas...  

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information