Internetanvändare spåras och profileras allt mer.


1::Din digitala identitet kan stjälas.
3::Risker för integriteten och utestängning från tjänster.
2::Massövervakning

Det här svaret är tyvärr inte rätt. Användarprofileringen har i detta scenario ingen koppling till risken för identitetsstöld (detta innebär att någon annan kan utge sig för att vara du genom att få tag på vissa av dina personuppgifter).

Det är snarare så att dina surfvanor kan användas av en tredje part för att sammanställa en detaljerad profil om dig (t.ex. för att få reda på dina intressen), vilket inte bara är ett hot mot din integritet utan också kan få negativa följder, som att utestängas från tjänster.

 

Rätt svar. Dina surfvanor kan faktiskt användas av en tredje part för att sammanställa en detaljerad profil om dig (t.ex. för att få reda på dina intressen), vilket inte bara är ett hot mot din integritet utan också kan få negativa följder, som att utestängas från tjänster. 

 

Detta är delvis rätt. Massövervakning kan i själva verket ha en koppling till användarprofilering, men massövervakning är en bredare term än profilering av individer. Denna övervakning kan utföras av staten av säkerhetsskäl eller politiska skäl eller av företag av kommersiella anledningar.

Den troligaste risken är dock att dina surfvanor används av en tredje part för att sammanställa en detaljerad profil om dig (t.ex. för att få reda på dina intressen), vilket inte bara är ett hot mot din integritet utan också kan få negativa följder, som att utestängas från tjänster.

 


Detta är ett led i arbetet med att skräddarsy onlineinnehållet, särskilt annonser, för besökare baserat på deras förmodade intressen. En gilla-knapp (som den som används av Facebook) spårar till exempel användare på olika webbplatser. Varje gång en användare besöker en webbplats med en gilla-knapp från Facebook informeras det sociala nätverket om detta, även om användaren inte klickar på knappen.

 

Denna profilering innebär vissa risker för användarna, bland annat ...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information