Du tycker om att kolla dina konton på sociala medier medan du tar en kaffe på ditt lokala kafé.


1::Det kan finnas dolda extraavgifter som jag inte är medveten om.
2::Andra personer som är anslutna till det öppna nätverket kan se vad du gör.
3::Personuppgifter kan stjälas från min kommunikation via detta öppna wifi.

Det här svaret är tyvärr fel. Det finns flera risker med att använda ett öppet wifi – utan ett lösenord kan alla inom ett visst avstånd se din nätverkstrafik.  Med rätt verktyg kan man alltså se vilka webbplatser du besöker, och även vad du för in för uppgifter i okrypterade webbformulär (dvs. på webbplatser vilkas adress börjar med http istället för https). Därför kan personuppgifter stjälas.  En annan risk är att om infekterade datorer är anslutna till denna typ av nätverk kan de försöka infektera din enhet också. Sådana infektioner kan ha en mängd negativa effekter, som att radera eller stjäla dina personuppgifter eller övervaka dina aktiviteter. 

 

Det här svaret är till viss del rätt. Andra kan i allmänhet inte se vad du gör på din surfplatta, men utan ett lösenord blir din internettrafik synlig för alla inom ett visst avstånd.  Med rätt verktyg kan man alltså se vilka webbplatser du besöker, och även vad du för in för uppgifter i okrypterade webbformulär (dvs. på webbplatser vilkas adress börjar med http istället för https). Därför kan personuppgifter stjälas. En annan risk är att om infekterade datorer är anslutna till denna typ av nätverk kan de försöka infektera din enhet också. Sådana infektioner kan ha en mängd negativa effekter, som att radera eller stjäla dina personuppgifter eller övervaka dina aktiviteter.

 

Rätt svar. Det finns flera olika risker med att använda ett öppet wifi – utan ett lösenord kan alla inom ett visst avstånd se din nätverkstrafik.  Med rätt verktyg kan man alltså se vilka webbplatser du besöker, och även vad du för in för uppgifter i okrypterade webbformulär (dvs. på webbplatser vilkas adress börjar med http istället för https). Därför kan personuppgifter stjälas.  En annan risk är att om infekterade datorer är anslutna till denna typ av nätverk kan de försöka infektera din enhet också. Sådana infektioner kan ha en mängd negativa effekter, som att radera eller stjäla dina personuppgifter eller övervaka dina aktiviteter.

 


Kaféet har ett wifi som är gratis och öppet och du kan ansluta till det med din surfplatta utan att använda något lösenord. En vän till dig har dock berättat att det kan vara farligt att använda sådana öppna nätverk.

 

På vilket sätt kan det vara farligt?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information