Du har nyligen skapat ett konto på ett nytt socialt nätverk som blir allt mer populärt.


3::Integritetspolicy
1::Slutanvändaravtal
2::Sekretessinställningar

Ja, integritetspolicy är namnet på det dokument/den redogörelse som används av tjänsteleverantörer för att beskriva hur din integritet behandlas och hur dina personuppgifter kan användas av dem (dvs. vilka personuppgifter som samlas in, för vilka ändamål, mottagare av dina uppgifter m.m.). Sådan information är en rättslig skyldighet för tjänsteleverantören med avseende på dataskyddet (se dataskyddsdirektivet 95/46/EG, liksom den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679 som kommer att gälla från den 25 maj 2018 och som finns tillgänglig här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf).

 

I detta sammanhang är det här svaret tyvärr inte rätt. Ett slutanvändaravtal är ett juridiskt dokument som du ofta ombes godkänna när du skapar ett nytt konto för en tjänst. Slutanvändaravtal har dock att göra med immaterialrätt och upphovsrätt och inte med integritetsskydd och dataskydd. Det rätta svaret är integritetspolicy, ett dokument/en redogörelse där tjänsteleverantörer beskriver hur de behandlar din integritet och hur de kan använda dina personuppgifter (dvs. vilka personuppgifter som samlas in, för vilka ändamål, mottagare av dina uppgifter m.m.). Sådan information är en rättslig skyldighet för tjänsteleverantören med avseende på dataskyddet (se dataskyddsdirektivet 95/46/EG, liksom den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679 som kommer att gälla från den 25 maj 2018 och som finns tillgänglig här:  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf).

 

I detta scenario är detta svar tyvärr inte rätt – även om sekretessinställningar är viktiga för din integritet. Vanligtvis ger sociala nätverk sina användare möjlighet att ändra hur andra kan se deras information. På Facebook kan du till exempel bestämma om bara dina vänner eller också dina vänners vänner ska få se dina foton. Det är detta som avses med sekretessinställningar och de är viktiga för att skydda din integritet. Det rätta svaret är dock integritetspolicy, ett dokument/en redogörelse där tjänsteleverantörer beskriver hur de behandlar din integritet och hur de kan använda dina personuppgifter (dvs. vilka personuppgifter som samlas in, för vilka ändamål, mottagare av dina uppgifter m.m.). Sådan information är en rättslig skyldighet för tjänsteleverantören med avseende på dataskyddet (se dataskyddsdirektivet 95/46/EG, liksom den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679 som kommer att gälla från den 25 maj 2018 och som finns tillgänglig här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf).

 


När du skapade kontot ombads du att godkänna vissa regler för hur webbplatsleverantören kommer att behandla din integritet och dina personuppgifter.

 

Vad kallas vanligtvis det dokument som du godkänner i dessa fall?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information