Piškotki so majhne informacije (besedilne datoteke), ki se shranijo v uporabnikovem računalniku in ki jih zelo pogosto uporabljajo ponudniki spletnih storitev za različne namene,


1::Vsebujejo lahko virus, ki nato ogrozi moj računalnik.
1::Zbiranje podatkov, shranjenih v napravi.
3::Zbiranje osebnih podatkov in tveganje, da se bo druga oseba izdajala zame.

Odgovor ni pravilen. Piškotki niso oblika zlonamerne programske opreme in niso varnostna težava te vrste (tj. računalniški virus), saj so zgolj besedilne datoteke. Vendar lahko piškotki ogrozijo varnost in zasebnost na naslednji način:

 • Piškotki zbirajo informacije o uporabnikovih prednostnih nastavitvah/vedenju (npr. o obiskanih spletnih mestih). Zato je mogoče profiliranje uporabnika.

 • Piškotki zbirajo zasebne informacije z ugrabitvijo seje.

 • Piškotki se izdajajo za uporabnike, zato se lahko uporabijo za zlonamerno prijavo v njihove račune (npr. v bančni račun, elektronski poštni predal itn.).

 • Piškotki tudi spremenijo uporabne informacije (npr. rezultate iskanja).

Zato je pravilni odgovor zbiranje osebnih podatkov in tveganje, da se bo druga oseba izdajala zame.

 

Za več informacij glej:

https://www.enisa.europa.eu/publications/copy_of_cookies.

 

Odgovor ni pravilen. Piškotki lahko ogrozijo varnost in zasebnost na naslednji način:

 • Piškotki zbirajo informacije o uporabnikovih prednostnih nastavitvah/vedenju (npr. o obiskanih spletnih mestih). Zato je mogoče profiliranje uporabnika.

 • Piškotki zbirajo zasebne informacije z ugrabitvijo seje.

 • Piškotki se izdajajo za uporabnike, zato se lahko uporabijo za zlonamerno prijavo v njihove račune (npr. v bančni račun, elektronski poštni predal itn.).

 • Piškotki spremenijo uporabne informacije (npr. rezultate iskanja).

Zato je pravilni odgovor zbiranje osebnih podatkov in tveganje, da se bo druga oseba izdajala zame.

 

Za več informacij glej:

https://www.enisa.europa.eu/publications/copy_of_cookies.

 

Odgovor je pravilen. Točneje, piškotki lahko ogrozijo varnost in zasebnost na naslednji način:

 • Piškotki zbirajo informacije o uporabnikovih prednostnih nastavitvah/vedenju (npr. o obiskanih spletnih mestih). Zato je mogoče profiliranje uporabnika.

 • Piškotki zbirajo zasebne informacije z ugrabitvijo seje.

 • Piškotki se izdajajo za uporabnike, zato se lahko uporabijo za zlonamerno prijavo v njihove račune (npr. v bančni račun, elektronski poštni predal itn.).

 • Piškotki spremenijo uporabne informacije (npr. rezultate iskanja).

 

Za več informacij glej:

https://www.enisa.europa.eu/publications/copy_of_cookies.na primer za shranjevanje prednostnih nastavitev uporabnika (jezika, barv ozadja itn.), za identifikacijo uporabnika, ko uporablja nakupovalni seznam, itn. Ob upoštevanju navedenega imajo piškotki v resnici pozitivne funkcije (npr. z njimi se lahko izognemo nenehni ponovni identifikaciji). 

Vendar lahko piškotki ogrozijo varnost in zasebnost, na primer ...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information