Vgrajeno varstvo podatkov je pristop, ki spodbuja zasebnost z zagotavljanjem, da se zaščitni ukrepi za varstvo podatkov vgradijo v izdelke in storitve že na začetni stopnji razvoja programske opreme


1::Programski inženirji raje uporabljajo izjave o varstvu osebnih podatkov.
2::Zasebnost je družbeni problem in ne vprašanje inženiringa.
3::Pomanjkanje ustreznih programskih orodij za uresničevanje vgrajenega varstva podatkov.

Odgovor pri tem scenariju žal ni pravilen. Izjava o varstvu osebnih podatkov je splošni izraz za dokumente/izjave, ki jih uporabljajo ponudniki storitev in v katerih podrobno opišejo, kako obravnavajo vašo zasebnost in kako lahko uporabljajo osebne podatke (tj. kateri osebni podatki se zbirajo, za katere namene se zbirajo, kdo so prejemniki podatkov itn.). Vgrajeno varstvo podatkov zagotavlja boljšo zasebnost kot izjave o varstvu osebnih podatkov.

Drugi razlog je pomanjkanje ustreznih programskih orodij za njegovo uresničevanje.

Za več informacij glej poročilo agencije ENISA z naslovom Privacy and Data Protection by Design (Zasebnost in vgrajeno varstvo podatkov) na povezavi: https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-design.

 

Potrebo po vgrajenem varstvu podatkov obravnava tudi Splošna uredba o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679, ki je začela veljati 24. maja 2016, uporabljala se bo od 25. maja 2018, dostopna pa je na povezavi: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf).

 

Čeprav je zasebnost tudi družbeni problem, se lahko v našem povezanem in digitalnem svetu ureja in varuje z ustrezno vgrajeno zasnovo, zato tudi govorimo o vgrajenem varstvu podatkov.

Drugi razlog je pomanjkanje ustreznih programskih orodij za njegovo uresničevanje.

Za več informacij glej poročilo agencije ENISA z naslovom Privacy and Data Protection by Design (Zasebnost in vgrajeno varstvo podatkov) na povezavi: https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-design.

 

Potrebo po vgrajenem varstvu podatkov obravnava tudi Splošna uredba o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679, ki je začela veljati 24. maja 2016, uporabljala se bo od 25. maja 2018, dostopna pa je na povezavi: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf).

 

To je drugi razlog, zakaj so tradicionalni pristopi k programskemu inženiringu omejeni pri vgrajenem varstvu podatkov. Zato je pomembno, da so orodja dostopnejša skupnosti, ki se ukvarja s programskim inženiringom.

 

Za več informacij glej poročilo agencije ENISA z naslovom Privacy and Data Protection by Design (Zasebnost in vgrajeno varstvo podatkov) na povezavi: https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-design.

 

Potrebo po vgrajenem varstvu podatkov obravnava tudi Splošna uredba o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679, ki je začela veljati 24. maja 2016, uporabljala se bo od 25. maja 2018, dostopna pa je na povezavi: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf).(v nekaterih besedilih se uporablja tudi izraz vgrajena zasebnost). Vendar je tradicionalno inženiring programske opreme omejen pri razvoju tehnologij, ki zagotavljajo vgrajeno zasebnost. Obstajata dva glavna razloga, zakaj so tradicionalni pristopi k razvoju programske opreme omejeni pri vgrajenem varstvu podatkov. Prvi razlog je premajhna ozaveščenost razvijalcev in upravljavcev podatkov. 

Kaj je drugi razlog?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information