Pred nekaj dnevi ste preverili spletno storitev, ki jo opravlja vaš ponudnik mobilnih storitev, in ob deskanju po svojem profilu presenečeno ugotovili, da so informacije o domačem naslovu, kot jih je shranil ponudnik, nepravilne.


1::Pravica do pozabe.
1::Pravica do izbrisa podatkov.
3::Pravica do popravka.

Odgovor žal ni pravilen (upoštevajte, da se pravica do pozabe ujema s pravico do izbrisa podatkov). Pravilni odgovor je pravica do popravka, tj. pravica, da lahko od upravljavca podatkov zahtevate, naj takoj popravi netočne osebne podatke. Pravico do popravka, ki je bistveni sestavni del pravice dostopa, obravnava Splošna uredba o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679, ki je začela veljati 24. maja 2016, uporabljala se bo od 25. maja 2018, dostopna pa je na povezavi: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&rid=1).

 

Upoštevajte tudi, da Evropski nadzornik za varstvo podatkov določa, da mora posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, za uveljavljanje pravice do popravka običajno poslati dopis upravljavcu postopka obdelave. Za ponazoritev: če morate spremeniti domači naslov ali ugotovite, da so informacije o vas netočne, bi morali uveljavljati pravico do popravka tako, da se obrnete na upravljavca, ki ima te podatke. Za opredelitev pojma pravica do popravka glej povezavo: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/pid/86#regulation.

 

Odgovor žal ni pravilen (upoštevajte, da se pravica do izbrisa podatkov ujema s pravico do pozabe). Pravilni odgovor je pravica do popravka, tj. pravica, da lahko od upravljavca podatkov zahtevate, naj takoj popravi netočne osebne podatke. Pravico do popravka, ki je bistveni sestavni del pravice dostopa, obravnava Splošna uredba o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679, ki je začela veljati 24. maja 2016, uporabljala se bo od 25. maja 2018, dostopna pa je na povezavi: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&rid=1).

 

Upoštevajte tudi, da Evropski nadzornik za varstvo podatkov določa, da mora posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, za uveljavljanje pravice do popravka običajno poslati dopis upravljavcu postopka obdelave. Za ponazoritev: če morate spremeniti domači naslov ali ugotovite, da so informacije o vas netočne, bi morali uveljavljati pravico do popravka tako, da se obrnete na upravljavca, ki ima te podatke. Za opredelitev pojma pravica do popravka glej povezavo: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/pid/86#regulation.

 

Odgovor je pri tem scenariju pravilen. Pravica do popravka je pravica, da lahko od upravljavca podatkov zahtevate, naj takoj popravi netočne osebne podatke. Pravico do popravka, ki je bistveni sestavni del pravice dostopa, obravnava Splošna uredba o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679, ki je začela veljati 24. maja 2016, uporabljala se bo od 25. maja 2018, dostopna pa je na povezavi: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&rid=1).

 

Upoštevajte tudi, da Evropski nadzornik za varstvo podatkov določa, da mora posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, za uveljavljanje pravice do popravka običajno poslati dopis upravljavcu postopka obdelave. Za ponazoritev: če morate spremeniti domači naslov ali ugotovite, da so informacije o vas netočne, bi morali uveljavljati pravico do popravka tako, da se obrnete na upravljavca, ki ima te podatke. Za opredelitev pojma pravica do popravka glej povezavo: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/pid/86#regulation.V tem primeru, tj. ko so vaši osebni podatki nepravilni, imate pravico zahtevati, naj upravljavec podatkov (npr. ponudnik storitev) popravi podatke, da bodo pravilni. 

Ta posebna pravica je ...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information