Pomnilnik v oblaku je način shranjevanja datoteke pri storitvah tretjih oseb prek interneta.


3::Sami šifrirajte datoteke.
2::Ustrezno upravljanje nastavitev za skupno rabo.
1::Ustrezni ukrep naj sprejme ponudnik storitev v oblaku.

Odgovor je pravilen. Če želite v pomnilnik v oblaku shraniti dokumente, za katere je pomembno, da so zelo zavarovani, je najboljša rešitev šifriranje datotek. Če imate ključ za dešifriranje le vi, nihče, vključno s ponudnikom pomnilnika v oblaku ali morebitnim napadalcem, ne more dešifrirati vaših datotek in tako brati ali uporabljati osebnih podatkov. Za predstavitev računalništva v oblaku in varstvo svojih podatkov in zasebnosti v oblaku preberite poročilo Urada informacijskih pooblaščencev (Združeno kraljestvo) na povezavi: https://ico.org.uk/for-the-public/online/cloud-computing/.

 

Odgovor je le delno pravilen. Zagotovo je pomembno, da skrbno preverite in po potrebni popravite nastavitve za skupno rabo (storitve pomnilnika v oblaku običajno omogočajo eno od treh nastavitev, in sicer i) zasebno, kar pomeni, da lahko datoteke vidite le vi, ii) javno, kar pomeni, da lahko datoteke vidijo vsi brez omejitev, in iii) skupna raba, kar pomeni, da lahko datoteke vidijo le osebe, ki jih povabite k ogledu datotek. Če pa želite v pomnilnik v oblaku shraniti dokumente, za katere je pomembno, da so zelo zavarovani, je najboljša rešitev šifriranje datotek. Če imate ključ za dešifriranje le vi, nihče, vključno s ponudnikom pomnilnika v oblaku ali morebitnim napadalcem, ne more dešifrirati vaših datotek in tako brati ali uporabljati osebnih podatkov. Za predstavitev računalništva v oblaku in varstvo svojih podatkov in zasebnosti v oblaku preberite poročilo Urada informacijskih pooblaščencev (Združeno kraljestvo) na povezavi: https://ico.org.uk/for-the-public/online/cloud-computing/.

 

Odgovor ni pravilen. Čeprav bi morali ponudniki storitev v oblaku varstvo podatkov jemati zelo resno, ni dobro, da se zanašate le nanje. Nič ni narobe, če sprejmete dodatne ukrepe za zagotovitev varnosti in varstva osebnih podatkov.

 

Pravilni odgovor pri tem scenariju je, da morate sami šifrirati datoteke. Če želite v pomnilnik v oblaku shraniti dokumente, za katere je pomembno, da so zelo zavarovani, je najboljša rešitev šifriranje datotek. Če imate le vi ključ za dešifriranje, nihče, vključno s ponudnikom pomnilnika v oblaku ali morebitnim napadalcem, ne more dešifrirati vaših datotek in tako brati ali uporabljati osebnih podatkov. Za predstavitev računalništva v oblaku in varstvo svojih podatkov in zasebnosti v oblaku preberite poročilo Urada informacijskih pooblaščencev (Združeno kraljestvo) na povezavi: https://ico.org.uk/for-the-public/online/cloud-computing/.Običajen primer pomnilnika v oblaku je Dropbox ali Amazon Cloud Drive. Svoj pomnilnik v oblaku ste uporabljali za shranjevanje varnostnih kopij fotografij, vendar razmišljate o shranjevanju dokumentov in nekateri od njih lahko vsebujejo osebne podatke, ki jih želite zavarovati in ohraniti njihovo zasebnost. Katere ukrepe lahko sprejmete, da to dosežete?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information