Fakulteta oznani, da bo na svojem spletnem mestu javno objavila nabor podatkov o ocenah (skupne ocene) študentov pri vseh predmetih, ki bodo potekali v določenem letu,


1::Imena predmetov in ocena vsakega študenta pri posameznem predmetu. Naveden ni noben identifikator študenta (npr. ime, referenčna številka študenta itn.) ali pa je zamenjan z drugimi referenčnimi številkami brez pomena. Seznam lahko vsebuje druge osebne podatke študentov (starost, spol itn.).
3::Ime predmeta in ocene pri vsakem predmetu brez drugih informacij.
2::Samo ocene študentov brez drugih informacij (tudi brez ustreznih predmetov).

Odgovor žal ni pravilen. Seznam podatkov bi se moral šteti za anonimiziranega, če ni mogoče identificirati nobene osebe na seznamu, pri čemer se upoštevajo vsa sredstva, za katere je razumno in verjetno, da bi jih uporabila druga oseba. Zato zamenjava identifikatorjev z drugimi referenčnimi številkami brez pomena ni anonimizacija, temveč psevdonimizacija. Če vemo, da ima le Janez oceno 10 pri predmetu A, lahko na seznamu najdemo Janezovo referenčno številko in nato poiščemo vse njegove ocene pri vseh predmetih. Tudi če se vsi edinstveni identifikatorji preprosto izpustijo, je mogoče s kombinacijo drugih osebnih podatkov osebo identificirati (npr. če vemo, da je le Janez star 21 let).

 

Pravilni odgovor pri tem scenariju so imena predmetov in ocene pri posameznem predmetu brez drugih informacij. Na splošno je pri objavi seznama z uporabnimi podatki razmeroma težko doseči popolno anonimizacijo. Če se osebni identifikatorji samo izbrišejo ali spremenijo, to ni anonimizacija. Izdajatelj bi moral uporabiti posebne metode anonimizacije, da bi se izognil več tveganjem pri deanonimizaciji. Za več informacij glej poročilo agencije ENISA z naslovom Privacy by Design in Big Data (Vgrajena zasebnost pri masovnih podatkih) na povezavi: https://www.enisa.europa.eu/publications/big-data-protection.

 

Odgovor je pravilen. Seznam podatkov bi se moral šteti za anonimiziranega, če ni mogoče identificirati nobene osebe na seznamu, pri čemer se upoštevajo vsa sredstva, za katere je razumno in verjetno, da bi jih uporabila druga oseba. Na splošno je pri objavi seznama z uporabnimi podatki razmeroma težko doseči popolno anonimizacijo. Če se osebni identifikatorji samo izbrišejo ali spremenijo, to ni anonimizacija. Izdajatelj bi moral uporabiti posebne metode anonimizacije, da bi se izognil več tveganjem pri deanonimizaciji. Za več informacij glej poročilo agencije ENISA z naslovom Privacy by Design in Big Data (Vgrajena zasebnost pri masovnih podatkih) na povezavi: https://www.enisa.europa.eu/publications/big-data-protection.

 

Odgovor je delno pravilen. Ta seznam, ki je preprost seznam ocen (tj. številk), je popolnoma anonimen, saj ni mogoče identificirati nobene osebe na seznamu, pri čemer se upoštevajo vsa sredstva, za katere je razumno in verjetno, da bi jih uporabila druga oseba. Vendar glede na namembnost objave tak seznam ni uporaben (ni mogoče na primer izračunati povprečnih vrednosti ocen pri predmetu A). Pravilni odgovor pri tem scenariju je imena predmetov in ocene pri posameznem predmetu brez drugih informacij. Na splošno je pri objavi seznama z uporabnimi podatki razmeroma težko doseči popolno anonimizacijo. Če se osebni identifikatorji samo izbrišejo ali spremenijo, to ni anonimizacija. Izdajatelj bi moral uporabiti posebne metode anonimizacije, da bi se izognil več tveganjem pri deanonimizaciji. Za več informacij glej poročilo agencije ENISA z naslovom Privacy by Design in Big Data (Vgrajena zasebnost pri masovnih podatkih) na povezavi: https://www.enisa.europa.eu/publications/big-data-protection.da bi vsem omogočila dodatno obdelavo za znanstveno/statistično analizo, tj. da se izračunajo povprečne vrednosti, najvišje in najnižje vrednosti ter druge statistične informacije za ocene pri vsakem predmetu. V svoji objavi fakulteta navede, da bo seznam popolnoma anonimen. 

Kateri podatki bodo po vaših pričakovanjih objavljeni na takem popolnoma anonimiziranem seznamu?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information