Danes organi pogosto vztrajajo, da je treba uporabnike obvestiti, da informacije o njih na internetu nikoli ne izginejo in da se lahko te informacije sčasoma uporabijo za druge (najverjetneje neželene) namene.


2::Pravica dostopa.
1::Pravica do svobode izražanja.
3::Pravica do izbrisa podatkov.

Odgovor ni pravilen, čeprav se lahko šteje za delno pravilnega, saj je ta pravica prav tako povezana z varstvom osebnih podatkov. Pravica dostopa pomeni, da lahko od ustreznega organa pridobite potrdilo, ali se vaši osebni podatki obdelujejo ali ne, in če se obdelujejo, podrobnejše informacije o obdelavi (kateri podatki se obdelujejo, za katere namene itn.). Pravilni odgovor je pravica do izbrisa podatkov (ali „pravica do pozabe“) in pomeni pravico, da od organa takoj zahtevate izbris svojih osebnih podatkov. Ta pravica je namenjena povečanju moči posameznikov in ne izbrisu preteklih dogodkov ali omejevanju svobode tiska. Pravico obravnava Splošna uredba o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679, ki je začela veljati 24. maja 2016, uporabljala pa se bo od 25. maja 2018), s katero se razširi pravica do ugovora, ki jo obravnava Direktiva 95/46/ES o varstvu osebnih podatkov. Uredba je dostopna na povezavi: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&rid=1.

 

Odgovor ni pravilen. Čeprav je pravica do svobode izražanja pomembna, je pravica v tem scenariju pravica do izbrisa podatkov (ali „pravica do pozabe“), ki pomeni pravico, da od organa takoj zahtevate izbris svojih osebnih podatkov. Ta pravica je namenjena povečanju moči posameznikov in ne izbrisu preteklih dogodkov ali omejevanju svobode tiska. Pravico obravnava Splošna uredba o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679, ki je začela veljati 24. maja 2016, uporabljala pa se bo od 25. maja 2018), s katero se razširi pravica do ugovora, ki jo obravnava Direktiva 95/46/ES o varstvu osebnih podatkov. Uredba je dostopna na povezavi: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&rid=1.

 

Odgovor je pravilen. Pravica do izbrisa podatkov (ali „pravica do pozabe“) pomeni pravico, da od organa takoj zahtevate izbris svojih osebnih podatkov. Ta pravica je namenjena povečanju moči posameznikov in ne izbrisu preteklih dogodkov ali omejevanju svobode tiska. Pravico obravnava Splošna uredba o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679, ki je začela veljati 24. maja 2016, uporabljala pa se bo od 25. maja 2018), s katero se razširi pravica do ugovora, ki jo obravnava Direktiva 95/46/ES o varstvu osebnih podatkov. Uredba je dostopna na povezavi: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&rid=1.Pravica, ki varuje uporabnike pred temi primeri, je ...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information