Vsako leto države članice Evropske unije in evropske institucije praznujejo dan varstva podatkov, da bi ozaveščale o zasebnosti in varstvu podatkov ter ju spodbujale.


2::1. oktober.
1::7. februar.
3::28. januar.

Odgovor ni pravilen. Dan varstva podatkov se vsako leto praznuje 28. januarja. Na ta datum je obletnica Konvencije o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov Sveta Evrope, ki je bila prvi pravno zavezujoč mednarodni instrument za varstvo podatkov, povezan z avtomatsko obdelavo osebnih podatkov. Dokument je na voljo na povezavi: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlmpid=199418.

Za več informacij glej povezavo: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/data_protection_day_en.asp.

 

Vsako leto oktobra pa poteka evropski mesec kibernetske varnosti, tj. kampanja ozaveščanja Evropske unije za spodbujanje kibernetske varnosti med državljani, spremembo njihovega dojemanja kibernetskih groženj in seznanitev s posodobljenimi varnostnimi informacijami z izobraževanjem in izmenjavo dobrih praks. Ta kviz je del letošnje pobude pri evropskem mesecu kibernetske varnosti.

 

Odgovor ni pravilen. Dan varstva podatkov se vsako leto praznuje 28. januarja. Na ta datum je obletnica Konvencije o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov Sveta Evrope, ki je bila prvi pravno zavezujoč mednarodni instrument za varstvo podatkov, povezan z avtomatsko obdelavo osebnih podatkov. Dokument je na voljo na povezavi:

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlmpid=199418.

 

Za več informacij glej povezavo: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/data_protection_day_en.asp.

 

Leta 2017 bo 7. februar dan varne rabe interneta. Dan varne rabe interneta vsako leto februarja organizira organizacija Insafe, saj želi spodbujati varnejšo uporabo spletnih tehnologij, zlasti med mladimi. Več informacij je na voljo na povezavi:

https://www.saferinternetday.org.

 

Odgovor je pravilen. Dan varstva podatkov se vsako leto praznuje 28. januarja. Na ta datum je obletnica Konvencije o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov Sveta Evrope, ki je bila prvi pravno zavezujoč mednarodni instrument za varstvo podatkov, povezan z avtomatsko obdelavo osebnih podatkov. Dokument je na voljo na povezavi:

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlmpid=199418.

Za več informacij glej povezavo: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/data_protection_day_en.asp.Na kateri uradni datum vsako leto obeležujemo dan varstva podatkov?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information