Trenutno na internetu obiščemo veliko spletnih mest.


2::Možnost zavrnitve.
3::Možnosti privolitve.
1::Možnost „Ne sledi“.

Odgovor je delno pravilen. Mehanizem zavrnitve pomeni, da lahko prejmete oglase, na katere se niste naročili, če vam je omogočeno, da jih zavrnite, tj. da izrecno izjavite, da v prihodnje ne želite prejemati takih oglasov. Pravilni odgovor je možnost privolitve, kar pomeni, da ne boste prejemali oglasov, razen če izrecno naročite taka sporočila (na primer tako, da obkljukate potrditveno polje pri vprašanju, ali želite prejemati oglase, ali izpolnite ustrezen obrazec). Vendar je v nekaterih primerih dopustna možnost zavrnitve. V primeru obstoječega odnosa s stranko se lahko vaš elektronski naslov zato uporablja za predstavitev ponudbe podobnih izdelkov ali storitev brez predhodnega izrecnega soglasja. Glej Direktivo o zasebnosti in elektronskih komunikacijah na povezavi: https://ec.europa.eu/digital-single-market/news/eprivacy-directive.

 

Odgovor je pravilen. Možnost privolitve pomeni, da ne boste prejemali oglasov, razen če izrecno naročite taka sporočila (na primer tako, da obkljukate potrditveno polje pri vprašanju, ali želite prejemati oglase, ali izpolnite ustrezen obrazec). Vendar je v nekaterih primerih dopusten tudi mehanizem zavrnitve, kar pomeni, da lahko prejmete oglase, na katere se niste naročili, če vam je omogočeno, da jih zavrnite (glej Direktivo o zasebnosti in elektronskih komunikacijah na povezavi: https://ec.europa.eu/digital-single-market/news/eprivacy-directive).

 

Odgovor žal ni pravilen. Pravilni odgovor je možnost privolitve, kar pomeni, da ne boste prejemali oglasov, razen če izrecno naročite taka sporočila (na primer tako, da obkljukate potrditveno polje pri vprašanju, ali želite prejemati oglase, ali izpolnite ustrezen obrazec). Možnost „Ne sledi“ je nastavitev v spletnem brskalniku, ki omogoča izklop sledenja. Vendar je v nekaterih primerih dopusten tudi mehanizem zavrnitve, kar pomeni, da lahko prejmete oglase, na katere se niste naročili, če vam je omogočeno, da jih zavrnite (glej Direktivo o zasebnosti in elektronskih komunikacijah na povezavi: https://ec.europa.eu/digital-single-market/news/eprivacy-directive).Precej pogosto po obisku nekaterih spletnih mest prejmemo neželene oglase, tj. oglase, ki jih nismo naročili. To je posledica dejstva, da oglaševalci niso uporabili pravilne možnosti za pridobivanje soglasja, ki bi morala biti ...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information