Osebe ali organizacije, ki zbirajo in upravljajo osebne podatke, jih morajo varovati pred zlorabo in morajo spoštovati nekatere pravice lastnikov podatkov, ki jih zagotavlja pravo EU (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/).


1::Pravica do osebne celovitosti.
1::Pravica do svobode izražanja.
3::Pravica do varstva osebnih podatkov.

Odgovor ni pravilen. Čeprav se lahko zdi, da so vaši podatki del vas in s tem vaše celovitosti, ta temeljna pravica dejansko varuje le telesno in duševno celovitost. Pravilni odgovor je pravica do varstva osebnih podatkov, pri čemer so bila določena skupna pravila EU za zagotovitev, da za vaše osebne podatke veljajo visoki standardi varstva po vsej EU. V primeru zlorabe vaših podatkov kjer koli v EU imate pravico do pritožbe in pravnega varstva. Glej informacije na povezavi:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/.

 

Te pravice so opisane v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah. Glej zlasti člen 8 o varstvu osebnih podatkov ter člen 7 o spoštovanju zasebnega in družinskega življenja („zasebnost“):

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:SL:PDF.

 

Odgovor ni pravilen. Čeprav je pravica do svobode izražanja pomembna pravica, se posebna pravica, ki jo je uvedla Evropska unija, imenuje pravica do varstva osebnih podatkov, pri čemer so bila določena skupna pravila EU za zagotovitev, da za vaše osebne podatke veljajo visoki standardi varstva po vsej EU. V primeru zlorabe vaših podatkov kjer koli v EU imate pravico do pritožbe in pravnega varstva. Glej informacije na povezavi:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/.

 

Te pravice so opisane v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah. Glej zlasti člen 8 o varstvu osebnih podatkov ter člen 7 o spoštovanju zasebnega in družinskega življenja („zasebnost“):

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:SL:PDF.

 

Odgovor je pravilen. Skupna pravila EU so bila določena za zagotovitev, da za vaše osebne podatke veljajo visoki standardi varstva po vsej EU. V primeru zlorabe vaših podatkov kjer koli v EU imate pravico do pritožbe in pravnega varstva. Glej informacije na povezavi:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/.

 

Te pravice so opisane v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah. Glej zlasti člen 8 o varstvu osebnih podatkov ter člen 7 o spoštovanju zasebnega in družinskega življenja („zasebnost“):

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:SL:PDF.Čeprav to velja za vsako obliko zbiranja podatkov, vključno s fizičnim zbiranjem, zelo vpliva na internetne uporabnike, ki vse pogosteje uporabljajo digitalne podatkovne shrambe in prenos. 

Posebna temeljna pravica, ki vas varuje pred takimi zlorabami, se imenuje ...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information