Kako se imenuje katera koli informacija, ki se nanaša na določeno ali določljivo fizično osebo?


3::Osebni podatki.
1::Podatki za prijavo.
1::Številka socialnega zavarovanja.

Odgovor je pravilen. Za boljše razumevanje, kateri podatki se štejejo za osebne podatke, glej glosar Evropskega nadzornika za varstvo podatkov:

Ime in številka socialnega zavarovanja sta na primer osebna podatka, ki se nanašata neposredno na osebo. Vendar je opredelitev pojma širša in zajema na primer tudi elektronske naslove in službeno telefonsko številko zaposlenega.

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Dataprotection/Glossary/pid/84

 

Glej tudi Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES o varstvu podatkov na povezavi:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=SL

in novo Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679) na povezavi:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&rid=1.

 

Odgovor ni pravilen. Izraz podatki za prijavo pomeni uporabniško ime in geslo, ki ju uporabljate na primer za dostop do spletnih storitev. Pravilni odgovor je osebni podatki. Vendar je treba opozoriti, da so podatki za prijavo primer osebnih podatkov, saj so informacije, ki se nanašajo na določeno ali določljivo fizično osebo. Za boljše razumevanje, kateri podatki se štejejo za osebne podatke, glej glosar Evropskega nadzornika za varstvo podatkov:

Ime in številka socialnega zavarovanja sta na primer osebna podatka, ki se nanašata neposredno na osebo. Vendar je opredelitev pojma širša in zajema na primer tudi elektronske naslove in službeno telefonsko številko zaposlenega.

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Dataprotection/Glossary/pid/84

 

Glej tudi Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES o varstvu podatkov na povezavi:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=SL

in novo Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679) na povezavi:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&rid=1.

 

Odgovor ni pravilen. Pravilni odgovor je osebni podatki. Vendar je treba opozoriti, da je številka socialnega zavarovanja primer osebnega podatka, saj je informacija, ki se nanaša na določeno ali določljivo fizično osebo. Pojem osebnih podatkov pa je veliko splošnejši. Za boljše razumevanje, kateri podatki se štejejo za osebne podatke, glej glosar Evropskega nadzornika za varstvo podatkov:

Ime in številka socialnega zavarovanja sta na primer osebna podatka, ki se nanašata neposredno na osebo. Vendar je opredelitev pojma širša in zajema na primer tudi elektronske naslove in službeno telefonsko številko zaposlenega.

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Dataprotection/Glossary/pid/84

 

Glej tudi Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES o varstvu podatkov na povezavi:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=SL

in novo Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679) na povezavi:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&rid=1.We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information