V dôsledku rozširovania sociálnych technológií a používania internetu všeobecne sa vytvorili obrovské zbierky údajov pochádzajúce z rôznych zdrojov.


1::Botnet
1::Odmietnutie služby
3::Krádež totožnosti

Táto odpoveď je nesprávna. Botnety sú siete infikovaných počítačov, ktoré možno používať na nezákonné činnosti (napr. kybernetický zločin) bez toho, aby o tom ich vlastníci vedeli. Hoci predstavujú významné kybernetické riziko, nesúvisia s Big Data. Správna odpoveď spomedzi ponúkaných možností je krádež totožnosti: odcudzenie informácií o totožnosti inej osoby s cieľom vydávať sa za ňu. Považuje sa za rýchlo sa šíriaci nový druh útoku, pretože vyšší objem sprístupnených informácií vďaka Big Data zjednodušuje krádež totožnosti zo strany zlomyseľných útočníkov.

 

Ďalšie informácie sa nachádzajú v správe agentúry ENISA Prehľad hrozieb za rok 2015, ktorá je k dispozícii tu:

https://www.enisa.europa.eu/publications/etl2015

a ktorá sa zaoberá viacerými novými hrozbami súvisiacimi s Big Data, ako je napríklad možnosť pre útočníkov lepšie nasadiť malvér na základe informácií získaných pomocou Big Data (pozri s. 77 – 80). 

 

Táto odpoveď je nesprávna. Odmietnutie služby (DoS) je útok, pri ktorom sa používateľom zneprístupní prostriedok v sieti (napr. webová lokalita). Hoci odmietnutie služby predstavuje významnú kybernetickú hrozbu, nesúvisí s Big Data. Správna odpoveď spomedzi ponúkaných možností je krádež totožnosti: odcudzenie informácií o totožnosti inej osoby s cieľom vydávať sa za ňu. Považuje sa za rýchlo sa šíriaci nový druh útoku, pretože vyšší objem sprístupnených informácií vďaka Big Data zjednodušuje krádež totožnosti zo strany zlomyseľných útočníkov.

 

Ďalšie informácie sa nachádzajú v správe agentúry ENISA Prehľad hrozieb za rok 2015, ktorá je k dispozícii tu:

https://www.enisa.europa.eu/publications/etl2015

a ktorá sa zaoberá viacerými novými hrozbami súvisiacimi s Big Data, ako je napríklad možnosť pre útočníkov lepšie nasadiť malvér na základe informácií získaných pomocou Big Data (pozri s. 77 – 80).

 

Toto je správna odpoveď spomedzi ponúkaných možností. Krádež totožnosti je odcudzenie informácií o totožnosti inej osoby s cieľom vydávať sa za ňu. Považuje sa za rýchlo sa šíriaci nový druh útoku, pretože vyšší objem sprístupnených informácií vďaka Big Data zjednodušuje krádež totožnosti zo strany zlomyseľných útočníkov.

 

Ďalšie informácie sa nachádzajú v správe agentúry ENISA Prehľad hrozieb za rok 2015, ktorá je k dispozícii tu:

https://www.enisa.europa.eu/publications/etl2015

a ktorá sa zaoberá viacerými novými hrozbami súvisiacimi s Big Data, ako je napríklad možnosť pre útočníkov lepšie nasadiť malvér na základe informácií získaných pomocou Big Data (pozri s. 77 – 80). 

 


Tieto sústredené údaje sa nazývajú Big Data a pomocou nových techník ich možno analyzovať na rôzne účely (napr. s cieľom identifikovať trendy). Big Data však predstavujú aj otvorené dvere pre kybernetické útoky a problémy ochrany súkromia.

 

Ktorá z nasledujúcich možností sa považuje za zvýšenú hrozbu pre bežných používateľov vychádzajúcu z Big Data?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information