Súbory cookie sú malé informačné prvky (textové súbory) uložené len v počítači používateľa, ktoré v širokej miere používajú poskytovatelia služieb on-line na viaceré účely


1::Môžu obsahovať vírus, ktorý potom infikuje môj počítač.
1::Zhromažďovanie údajov uložených v mojom zariadení.
3::Zhromažďovanie osobných údajov, ako aj riziko, že niekto iný by mohol ukradnúť moju identitu.

Táto odpoveď nie je správna: súbory cookie nie sú formou malvéru a nevyvolávajú tento konkrétny druh bezpečnostného problému (t. j. počítačový vírus), pretože ide o jednoduché textové súbory. Súbory cookie však môžu vyvolávať tieto obavy týkajúce sa zabezpečenia a súkromia:

 • Zhromažďovanie informácií o používateľských preferenciách/správaní (napr. o navštívených stránkach). Predstavuje to možnosť vytvárania profilu používateľa.
 • Zhromažďovanie súkromných informácií prostredníctvom tzv. únosu spojenia (session hijacking).
 • Krádež identity iných používateľov za účelom prihlásenia sa na ich účty so škodlivým úmyslom (napr. bankovníctvo, e-mail atď.).
 • Úprava užitočných informácií (napr. výsledkov vyhľadávania).

Správna odpoveď preto je zhromažďovanie osobných údajov, ako aj riziko, že niekto iný by mohol ukradnúť moju identitu.

 

Ďalšie informácie nájdete tu:

https://www.enisa.europa.eu/publications/copy_of_cookies

 

Táto odpoveď je nesprávna. Súbory cookie môžu vyvolávať tieto obavy týkajúce sa zabezpečenia a súkromia:

 • Zhromažďovanie informácií o používateľských preferenciách/správaní (napr. o navštívených stránkach). Predstavuje to možnosť vytvárania profilu používateľa.
 • Zhromažďovanie súkromných informácií prostredníctvom tzv. únosu spojenia (session hijacking).
 • Krádež identity iných používateľov za účelom prihlásenia sa na ich účty so škodlivým úmyslom (napr. bankovníctvo, e-mail atď.).
 • Úprava užitočných informácií (napr. výsledkov vyhľadávania).

Správna odpoveď preto je zhromažďovanie osobných údajov, ako aj riziko, že niekto iný by mohol ukradnúť moju identitu.

 

Ďalšie informácie nájdete tu:

https://www.enisa.europa.eu/publications/copy_of_cookies

 

Táto odpoveď je správna. Presnejšie, súbory cookie môžu vyvolávať tieto obavy týkajúce sa zabezpečenia a súkromia:

 • Zhromažďovanie informácií o používateľských preferenciách/správaní (napr. o navštívených stránkach). Predstavuje to možnosť vytvárania profilu používateľa.
 • Zhromažďovanie súkromných informácií prostredníctvom tzv. únosu spojenia (session hijacking).
 • Krádež identity iných používateľov za účelom prihlásenia sa na ich účty so škodlivým úmyslom (napr. bankovníctvo, e-mail atď.).
 • Úprava užitočných informácií (napr. výsledkov vyhľadávania).

 

Ďalšie informácie nájdete tu:

https://www.enisa.europa.eu/publications/copy_of_cookies

 


napríklad na zachytávanie používateľských preferencií (jazyk, farby pozadia atď.), na identifikáciu používateľa, keď používa nákupný košík atď. Na tieto účely sú súbory cookie v skutočnosti užitočné (napr. pomáhajú zabrániť nutnosti opätovného zadávania identifikačných údajov).

 

Súbory cookie však takisto vyvolávajú určité obavy týkajúce sa zabezpečenia a súkromia, napríklad...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information