Reputácia je súhrn názorov, ktoré ľudia vo všeobecnosti majú na niekoho alebo niečo na základe predchádzajúceho správania.


3::Sybilin útok
1::Phishingový útok
1::Útok typu odmietnutie služby

Táto odpoveď je správna. Pri Sybilinom útoku útočník vytvorí viacero identít (t. j. viacero účtov/profilov) v službe on-line a pomocou nich manipuluje s hodnotením reputácie. Tieto viaceré účty možno použiť napríklad na poskytnutie pozitívnej spätnej väzby účtu podvodného predajcu, čo povedie k zvýšeniu jeho reputácie nepravdivým spôsobom. Podvodný predajca môže neskôr zneužiť túto nepravdivú reputáciu na využitie alebo podvedenie ďalších používateľov. Ďalšie informácie sa nachádzajú v správe agentúry ENISA: https://www.enisa.europa.eu/publications/archive/reputation-based-systems-a-security-analysis:

 ako aj v článku na Wikipédii:

 https://en.wikipedia.org/wiki/Sybil_attack

 

Táto odpoveď je nesprávna. Pri phishingu sa útočník pokúša získať osobné údaje používateľa (napríklad heslá a čísla kreditných kariet) pomocou falošných aplikácií, falošných SMS správ alebo falošných e-mailových správ, ktoré sa javia ako pravé. Tento útok nemá nič spoločné so systémami reputácie. Správnou odpoveďou spomedzi poskytnutých možností je Sybilin útok, pri ktorom útočník vytvorí viacero identít (t. j. viacero účtov/profilov) v službe on-line a pomocou nich manipuluje s hodnotením reputácie. Tieto viaceré účty možno použiť napríklad na poskytnutie pozitívnej spätnej väzby účtu podvodného predajcu, čo povedie k zvýšeniu jeho reputácie nepravdivým spôsobom. Podvodný predajca môže neskôr zneužiť túto nepravdivú reputáciu na využitie alebo podvedenie ďalších používateľov. Ďalšie informácie sa nachádzajú v správe agentúry ENISA: https://www.enisa.europa.eu/publications/archive/reputation-based-systems-a-security-analysis

 ako aj v článku na Wikipédii: https://en.wikipedia.org/wiki/Sybil_attack

 

Táto odpoveď nie je správna. Odmietnutie služby (DoS) je útok, pri ktorom sa používateľovi zneprístupní prostriedok v sieti (napr. webová lokalita). Nie je to príklad manipulácie s reputáciou on-line. Správnou odpoveďou spomedzi poskytnutých možností je Sybilin útok, pri ktorom útočník vytvorí viacero identít (t. j. viacero účtov/profilov) v službe on-line a pomocou nich manipuluje s hodnotením reputácie. Tieto viaceré účty možno použiť napríklad na poskytnutie pozitívnej spätnej väzby účtu podvodného predajcu, čo povedie k zvýšeniu jeho reputácie nepravdivým spôsobom. Podvodný predajca môže neskôr zneužiť túto nepravdivú reputáciu na využitie alebo podvedenie ďalších používateľov. Ďalšie informácie sa nachádzajú v správe agentúry ENISA:

https://www.enisa.europa.eu/publications/archive/reputation-based-systems-a-security-analysis

ako aj v článku na Wikipédii: https://en.wikipedia.org/wiki/Sybil_attack

 


Systémy reputácie on-line umožňujú používať reputáciu on-line. Používatelia internetu sa môžu zapojiť do týchto systémov, ak chcú získať dôveru k osobám, s ktorými prichádzajú do styku on-line, napríklad k predajcovi na webovej lokalite elektronického obchodu. Trh on-line je najbežnejšou oblasťou uplatnenia systémov reputácie on-line. Systémy reputácie môžu byť terčom útokov zákerných subjektov, ktoré chcú zneužiť vzťahy založené na dôvere.

 

Ktorý z týchto príkladov označuje bežný útok na systémy reputácie on-line?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information