Pri ceste do práce často potrebujete používať otvorené Wi-Fi siete, napríklad na železničných staniciach alebo v kaviarňach.


1::Používate funkciu súkromného prehliadania v prehliadači.
3::Používate virtuálnu súkromnú sieť alebo VPN.
2::Vypínate funkciu zdieľania súborov v zariadení.

Súkromné prehliadanie poskytuje ochranu len pred ľuďmi s fyzickým prístupom k vášmu počítaču. Neposkytuje žiadnu ochranu komunikácie cez otvorené siete, v ktorých sú internetové prenosy viditeľné pre kohokoľvek v dosahu. Používanie virtuálnej súkromnej siete (VPN) by bolo riešením, ktoré zaručí bezpečnosť vašej komunikácie. Virtuálna súkromná sieť je ako zabezpečený súkromný tunel, ktorý je postavený nad verejnou sieťou a zaisťuje bezpečnosť komunikácie z jedného konca na druhý.

 

Táto odpoveď je správna. Virtuálna súkromná sieť (VPN) je ako zabezpečený súkromný tunel, ktorý je postavený nad verejnou sieťou a zaisťuje bezpečnosť komunikácie z jedného konca na druhý.

 

Táto odpoveď je čiastočne správna. Vypnutie zdieľania súborov zabráni iným zariadeniam pripojeným k sieti v prístupe k vašim súborom, no nezabráni rizikám komunikácie cez sieť, napr. prístupu k informáciám, ktoré odosielate na sociálne siete, keďže internetové prenosy sú viditeľné pre kohokoľvek v dosahu.

Používanie virtuálnej súkromnej siete (VPN) by bolo riešením, ktoré zaručí bezpečnosť vašej komunikácie. Virtuálna súkromná sieť je ako zabezpečený súkromný tunel, ktorý je postavený nad verejnou sieťou a zaisťuje bezpečnosť komunikácie z jedného konca na druhý.

 


Viete však, že s takýmito otvorenými sieťami môžu byť spojené riziká.

 

S cieľom chrániť vašu komunikáciu cez tieto verejné siete vždy...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information