Pokladáte sa za skúseného používateľa mobilných technológií.


1::Nepoužívať v smartfóne príliš veľa aplikácií, pretože sa tak zníži jeho zabezpečenie.
2::Blokovať sťahovanie všetkých aplikácií a používať len štandardné aplikácie, ktoré už sú v telefóne.
3::Kontrolovať žiadosti o povolenia pri používaní alebo inštalácii aplikácií do smartfónu.

Táto odpoveď má žiaľ málo spoločného so zabezpečením. Vhodná stratégia na dosiahnutie zabezpečenia spočíva v kontrole žiadostí o povolenia pri používaní alebo inštalácii aplikácií alebo služieb do smartfónu. Takisto by ste mali zvážiť, že mnohé predinštalované aplikácie majú prístup k osobným a citlivým údajom.

 

Hoci by táto prax mohla čiastočne zaručiť vašu bezpečnosť v súvislosti s novými inštalovanými aplikáciami, zároveň obmedzuje vaše používanie internetu a telefónu. Oveľa lepšia stratégia na dosiahnutie zabezpečenia spočíva v kontrole žiadostí o povolenia pri používaní alebo inštalácii aplikácií alebo služieb do smartfónu. Takisto by ste mali zvážiť, že mnohé predinštalované aplikácie majú prístup k osobným a citlivým údajom.

 

Táto odpoveď je správna. Pri inštalácii nového softvéru do mobilných zariadení je dôležité skontrolovať žiadosti o povolenia, napr. žiadosť o prístup k citlivým údajom. Takisto by ste mali zvážiť, že mnohé predinštalované aplikácie majú prístup k osobným a citlivým údajom.

 


Máte vlastný smartfón, s ktorým surfujete na internete a používate niekoľko aplikácií na získavanie aktuálnych správ o lokálnych službách, počasí atď., a na vyhľadávanie ďalších služieb, napr. najlepšej reštaurácie v okolí. Často dostávate výzvy na inštaláciu nových aplikácií do svojho zariadenia.

 

Na zaručenie toho, aby vaše zariadenie a údaje zostali zabezpečené a bezpečné, je pri inštalácii novej aplikácie osvedčeným postupom... 

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information