Nedávno ste sledovali správy a počuli ste redaktora hovoriť o novom druhu kybernetickej hrozby.


3::Ransomware
2::CryptoLocker
1::Botnet

Táto odpoveď je správna. Ransomware je názov pre novú rodinu škodlivého softvéru (malvéru), pomocou ktorého útočníci obmedzujú prístup k počítačovým systémom alebo údajom. Ransomware môže napríklad obmedziť prístup k súborom používateľa prostredníctvom šifrovania. Útočníci potom vyžadujú zaplatenie „výkupného“ za opätovné sprístupnenie (dešifrovanie) súborov. V súčasnosti drvivá väčšina phishingových e-mailov predstavuje ramsonware (napr. dostanete e-mail s prílohou, ktorá slúži na skryté stiahnutie konečného malvéru). Príkladom ransomware je CryptoLocker.

Ďalšie informácie o úrovni hrozby súvisiacej s ransomware (a ďalších hrozbách) sa nachádzajú v správe agentúry ENISA Prehľad hrozieb (s. 45), ktorá je k dispozícii tu: https://www.enisa.europa.eu/publications/etl2015

 

Táto odpoveď je čiastočne správna. Správna odpoveď v tomto prípade je ransomware, čo je rodina nového škodlivého softvéru (malvéru), pomocou ktorého útočníci obmedzia prístup k počítačovým systémom alebo údajom. Ransomware môže napríklad obmedziť prístup k súborom používateľa prostredníctvom šifrovania. Útočníci potom vyžadujú zaplatenie „výkupného“ za opätovné sprístupnenie (dešifrovanie) súborov. V súčasnosti drvivá väčšina phishingových e-mailov predstavuje ramsonware (napr. dostanete e-mail s prílohou, ktorá slúži na skryté stiahnutie konečného malvéru).

CryptoLocker je príkladom ransomware, a preto sa táto odpoveď považuje za čiastočne správnu. Všeobecné informácie o ransomware CryptoLocker sa nachádzajú v tomto článku denníka Guardian: https://www.theguardian.com/money/2013/oct/19/cryptolocker-attacks-computer-ransomeware

 

Ďalšie informácie o úrovni hrozby súvisiacej s ransomware (a ďalších hrozbách) sa nachádzajú v správe agentúry ENISA Prehľad hrozieb (s. 45), ktorá je k dispozícii tu: https://www.enisa.europa.eu/publications/etl2015

 

Táto odpoveď nie je správna. Botnet je sieť infikovaných počítačov, ktoré možno používať na nezákonné činnosti (napr. kybernetický zločin) bez toho, aby o tom ich vlastníci vedeli. Správna odpoveď je ransomware, čo je rodina nového škodlivého softvéru (malvéru), pomocou ktorého útočníci obmedzujú prístup k počítačovým systémom alebo údajom. Ransomware môže napríklad obmedziť prístup k súborom používateľa prostredníctvom šifrovania. Útočníci potom vyžadujú zaplatenie „výkupného“ za opätovné sprístupnenie (dešifrovanie) súborov. V súčasnosti drvivá väčšina phishingových e-mailov predstavuje ramsonware (napr. dostanete e-mail s prílohou, ktorá slúži na skryté stiahnutie konečného malvéru).

 Ďalšie informácie o úrovni hrozby súvisiacej s ransomware (a ďalších hrozbách) sa nachádzajú v správe agentúry ENISA Prehľad hrozieb (s. 45), ktorá je k dispozícii tu:

https://www.enisa.europa.eu/publications/etl2015

 


Spočíva v tom, že zločinci môžu pomocou škodlivého softvéru obmedziť prístup používateľa k jeho počítačovému systému alebo osobným súborom. Neskôr zločinci požadujú platbu za odstránenie tohto obmedzenia.

 

Ako sa nazýva táto novovznikajúca hrozba?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information