Nedávno ste sledovali správy a počuli ste redaktora hovoriť o novom druhu kybernetickej hrozby.


3::Ransomware
2::CryptoLocker
1::Botnet

Táto odpoveď je správna. Ransomware je názov pre novú rodinu škodlivého softvéru (malvéru), pomocou ktorého útočníci obmedzujú prístup k počítačovým systémom alebo údajom. Ransomware môže napríklad obmedziť prístup k súborom používateľa prostredníctvom šifrovania. Útočníci potom vyžadujú zaplatenie „výkupného“ za opätovné sprístupnenie (dešifrovanie) súborov. V súčasnosti drvivá väčšina phishingových e-mailov predstavuje ramsonware (napr. dostanete e-mail s prílohou, ktorá slúži na skryté stiahnutie konečného malvéru). Príkladom ransomware je CryptoLocker.

Ďalšie informácie o úrovni hrozby súvisiacej s ransomware (a ďalších hrozbách) sa nachádzajú v správe agentúry ENISA Prehľad hrozieb (s. 45), ktorá je k dispozícii tu: https://www.enisa.europa.eu/publications/etl2015

 

Táto odpoveď je čiastočne správna. Správna odpoveď v tomto prípade je ransomware, čo je rodina nového škodlivého softvéru (malvéru), pomocou ktorého útočníci obmedzia prístup k počítačovým systémom alebo údajom. Ransomware môže napríklad obmedziť prístup k súborom používateľa prostredníctvom šifrovania. Útočníci potom vyžadujú zaplatenie „výkupného“ za opätovné sprístupnenie (dešifrovanie) súborov. V súčasnosti drvivá väčšina phishingových e-mailov predstavuje ramsonware (napr. dostanete e-mail s prílohou, ktorá slúži na skryté stiahnutie konečného malvéru).

CryptoLocker je príkladom ransomware, a preto sa táto odpoveď považuje za čiastočne správnu. Všeobecné informácie o ransomware CryptoLocker sa nachádzajú v tomto článku denníka Guardian: https://www.theguardian.com/money/2013/oct/19/cryptolocker-attacks-computer-ransomeware

 

Ďalšie informácie o úrovni hrozby súvisiacej s ransomware (a ďalších hrozbách) sa nachádzajú v správe agentúry ENISA Prehľad hrozieb (s. 45), ktorá je k dispozícii tu: https://www.enisa.europa.eu/publications/etl2015

 

Táto odpoveď nie je správna. Botnet je sieť infikovaných počítačov, ktoré možno používať na nezákonné činnosti (napr. kybernetický zločin) bez toho, aby o tom ich vlastníci vedeli. Správna odpoveď je ransomware, čo je rodina nového škodlivého softvéru (malvéru), pomocou ktorého útočníci obmedzujú prístup k počítačovým systémom alebo údajom. Ransomware môže napríklad obmedziť prístup k súborom používateľa prostredníctvom šifrovania. Útočníci potom vyžadujú zaplatenie „výkupného“ za opätovné sprístupnenie (dešifrovanie) súborov. V súčasnosti drvivá väčšina phishingových e-mailov predstavuje ramsonware (napr. dostanete e-mail s prílohou, ktorá slúži na skryté stiahnutie konečného malvéru).

 Ďalšie informácie o úrovni hrozby súvisiacej s ransomware (a ďalších hrozbách) sa nachádzajú v správe agentúry ENISA Prehľad hrozieb (s. 45), ktorá je k dispozícii tu:

https://www.enisa.europa.eu/publications/etl2015

 


Spočíva v tom, že zločinci môžu pomocou škodlivého softvéru obmedziť prístup používateľa k jeho počítačovému systému alebo osobným súborom. Neskôr zločinci požadujú platbu za odstránenie tohto obmedzenia.

 

Ako sa nazýva táto novovznikajúca hrozba?