Jedna z vašich kamarátok sa nedávno stala obeťou útoku sociálneho inžinierstva, pretože niekto odcudzil jej používateľské meno a heslo na prístup k jej pracovnému e-mailu.


1::Tvorbu systémov, ktoré sú ľahko použiteľné pre spoločnosť.
3::Predstavuje formu sociálneho podvodného konania zameraného na zhromažďovanie informácií, podvod alebo získanie prístupu do systému.
2::Niekto používa sociálne siete na krádež osobných údajov.

Sociálne inžinierstvo má len málo spoločného s inžinierstvom v tradičnom zmysle budovania technologických systémov. V kontexte zabezpečenia je formou sociálneho podvodného konania využívajúceho ľudské slabosti na psychickú manipuláciu s ľuďmi s cieľom zhromažďovania informácií, podvodu alebo na získanie prístupu do systému (napr. na podvodné získanie hesla od nejakej osoby).

 

Táto odpoveď je správna. Sociálne inžinierstvo je naozaj zložitou formou sociálneho podvodného konania využívajúceho ľudské slabosti na psychickú manipuláciu s ľuďmi s cieľom zhromažďovania informácií, podvodu alebo na získanie prístupu do systému (napr. na podvodné získanie hesla od nejakej osoby). 

 

Táto odpoveď je len čiastočne správna. V kontexte zabezpečenia je sociálne inžinierstvo formou sociálneho podvodného konania využívajúceho ľudské slabosti na psychickú manipuláciu s ľuďmi s cieľom zhromažďovania informácií, podvodu alebo na získanie prístupu do systému (napr. na podvodné získanie hesla od nejakej osoby). Takýto prístup možno samozrejme sledovať – okrem iného – v rámci komunikácie prostredníctvom sociálnej siete. 

 


Tento názov – „sociálne inžinierstvo“ – sa vám môže zdať prekvapujúci, keďže spája inžinierstvo so sociálnymi otázkami.

 

Čo znamená sociálne inžinierstvo v kontexte zabezpečenia?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information