Dostanete e-mail z banky s informáciou o probléme s vaším účtom.


1::Ladenie
2::Únos prehliadača.
3::Sociálne inžinierstvo.

Táto odpoveď je nesprávna. Ladenie je systematický proces vyhľadávania a opravy chýb v počítačovom programe. Správna odpoveď spomedzi ponúkaných možností je sociálne inžinierstvo, čo je zložitá forma sociálneho podvodného konania využívajúceho ľudské slabosti na psychickú manipuláciu s ľuďmi s cieľom zhromažďovania informácií, podvodu alebo na získanie prístupu do systému (napr. na podvodné získanie hesla od nejakej osoby). Samozrejme, keďže v tomto prípade máme phishingový e-mail, máme aj phishingový útok. 

 

Túto odpoveď možno považovať za čiastočne správnu. Webový odkaz môže byť začiatkom útoku typu únos prehliadača (browser hijacking), čo je úprava nastavení webového prehliadača bez súhlasu alebo vedomia používateľa – odtiaľ výraz „únos“. Správna odpoveď spomedzi ponúkaných možností je však sociálne inžinierstvo, čo je zložitá forma sociálneho podvodného konania využívajúceho ľudské slabosti na psychickú manipuláciu s ľuďmi s cieľom zhromažďovania informácií, podvodu alebo na získanie prístupu do systému (napr. na podvodné získanie hesla od nejakej osoby). Samozrejme, keďže v tomto prípade máme phishingový e-mail, máme aj phishingový útok. 

 

Táto odpoveď je správna. Sociálne inžinierstvo (z hľadiska informačnej bezpečnosti) je zložitá forma sociálneho podvodného konania využívajúceho ľudské slabosti na psychickú manipuláciu s ľuďmi s cieľom zhromažďovania informácií, podvodu alebo na získanie prístupu do systému (napr. na podvodné získanie hesla od nejakej osoby). Samozrejme, keďže v tomto prípade máme phishingový e-mail, máme aj phishingový útok. 

 


Tento e-mail obsahuje pokyny a odkaz, na ktorý máte kliknúť, prihlásiť sa do svojho účtu a problém vyriešiť.

O aký typ útoku môže ísť?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information