Všimli ste si, že váš počítač sa správa nevyspytateľne a bežné úlohy (napr. otvorenie dokumentu alebo aplikácie) trvajú o niečo dlhšie.


2::Je to počítačový vírus, ktorý často útočí na počítače.
3::Je to škodlivý softvér, ktorý umožňuje ďalším programom získať kontrolu nad počítačom klamaním používateľov o svojom skutočnom účele.
1::Je to porucha softvéru, ktorá sťažuje surfovanie na internete.

Trójsky kôň nie je počítačový vírus, hoci počítačové vírusy aj trójske kone sú škodlivý softvér (malvér).

Trójsky kôň je autonómny program, ktorý predstiera, že robí to, čo používateľ chce, ale pritom v skutočnosti robí niečo iné. Táto nežiaduca, skrytá doplnková funkcia môže umožňovať ďalším programom získať kontrolu nad počítačom klamaním používateľov o svojom skutočnom účele. Typickým príkladom trójskeho koňa je trójsky kôň AIDS, ktorý po niekoľkých reštartoch zašifroval údaje používateľa, pozri: http://en.wikipedia.org/wiki/AIDS_(Trojan_horse).

 

Vírus je neautonómny segment kódu, ktorý sa po aktivovaní skopíruje do „hostiteľského“ programu. Vírusy často vykonávajú určitý druh škodlivej činnosti v infikovaných hostiteľoch. Hlavný rozdiel spočíva v tom, že vírusy sa replikujú a môžu tak infikovať ďalšie programy alebo zariadenia používateľa a ostatných, zatiaľ čo trójske kone sa automaticky nereplikujú. Typickým príkladom je tzv. vírus Melissa, pozri: https://en.wikipedia.org/wiki/Melissa_(computer_virus)

 

Pozri aj : https://www.enisa.europa.eu/topics/national-csirt-network/glossary/malware

 

Táto odpoveď je správna. Trójsky kôň je autonómny program, ktorý predstiera, že robí to, čo používateľ chce, ale pritom v skutočnosti robí niečo iné. Táto nežiaduca, skrytá doplnková funkcia môže umožňovať ďalším programom získať kontrolu nad počítačom klamaním používateľov o svojom skutočnom účele. Typickým príkladom trójskeho koňa je trójsky kôň AIDS, ktorý po niekoľkých reštartoch zašifroval údaje používateľa, pozri: http://en.wikipedia.org/wiki/AIDS_(Trojan_horse).

 

Pozri aj : https://www.enisa.europa.eu/topics/national-csirt-network/glossary/malware

 

Trójske kone nie sú poruchy počítačového softvéru. Trójsky kôň je autonómny program, ktorý predstiera, že robí to, čo používateľ chce, ale pritom v skutočnosti robí niečo iné. Táto nežiaduca, skrytá doplnková funkcia môže umožňovať ďalším programom získať kontrolu nad počítačom klamaním používateľov o svojom skutočnom účele. Typickým príkladom trójskeho koňa je trójsky kôň AIDS, ktorý po niekoľkých reštartoch zašifroval údaje používateľa, pozri: http://en.wikipedia.org/wiki/AIDS_(Trojan_horse).

 

Pozri aj : https://www.enisa.europa.eu/topics/national-csirt-network/glossary/malware

 


Zavolali ste kamaráta, ktorý sa vyzná v počítačoch a vždy vám pomôže, keď máte problém s počítačom. Po dôkladnej kontrole vám povedal, že váš počítač je infikovaný „trójskym koňom“.

 

Viete, čo je to „trójsky kôň“?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information