Vo svojom súkromnom notebooku máte aj počítačové programy, ktoré používate už niekoľko rokov.


1::Darknet
3::Škodlivý softvér
2::Zásahy do súkromia

Toto nie je správna odpoveď v kontexte tohto scenára. Darknet je sieť, ktoré je dostupná len pri použití osobitného softvéru (napríklad prehliadača Tor).

 

Používanie softvéru po skončení podpory prináša vystavenie viacerým rizikám, napríklad riziku škodlivého softvéru (malvéru) v dôsledku neaktualizovania softvéru. Ďalšie informácie a dodatočné riziká vyplývajúce z používania softvéru, ktorému sa skončila podpora, sa nachádzajú v nedávnom odporúčaní agentúry ENISA: Používatelia by sa mali uistiť o tom, že poznajú a chápu bezpečnostné riziko, ktorému sa vystavujú, keď naďalej používajú zastaraný softvér.

Ďalšie informácie sú k dispozícii tu: http://www.enisa.europa.eu/activities/stakeholder-relations/nis-brokerage-1/european-cyber-security-month-advocacy-campaign/2014/ecsm-recommendations-for-all-sk

 

Táto odpoveď je správna. Používanie softvéru po skončení podpory prináša vystavenie viacerým rizikám, napríklad riziku škodlivého softvéru (malvéru) v dôsledku neaktualizovania softvéru. Ďalšie informácie a dodatočné riziká vyplývajúce z používania softvéru, ktorému sa skončila podpora, sa nachádzajú v nedávnom odporúčaní agentúry ENISA: Používatelia by sa mali uistiť o tom, že poznajú a chápu bezpečnostné riziko, ktorému sa vystavujú, keď naďalej používajú zastaraný softvér.

Ďalšie informácie sú k dispozícii tu: http://www.enisa.europa.eu/activities/stakeholder-relations/nis-brokerage-1/european-cyber-security-month-advocacy-campaign/2014/ecsm-recommendations-for-all-sk

 

Táto odpoveď je nesprávna. Používanie softvéru po skončení podpory prináša vystavenie viacerým rizikám, napríklad riziku škodlivého softvéru (malvéru) v dôsledku neaktualizovania softvéru. Niektoré malvéry však môžu predstavovať riziko ohrozenia súkromia, a preto táto odpoveď nie je úplne nesprávna. Ďalšie informácie a dodatočné riziká vyplývajúce z používania softvéru, ktorému sa skončila podpora, sa nachádzajú v nedávnom odporúčaní agentúry ENISA: Používatelia by sa mali uistiť o tom, že poznajú a chápu bezpečnostné riziko, ktorému sa vystavujú, keď naďalej používajú zastaraný softvér.

Ďalšie informácie sú k dispozícii tu: http://www.enisa.europa.eu/activities/stakeholder-relations/nis-brokerage-1/european-cyber-security-month-advocacy-campaign/2014/ecsm-recommendations-for-all-sk

 


Jeden z vašich priateľov, ktorý je odborníkom v oblasti zabezpečenia, si všimol, že jeden z vašich programov výrobca už dlho nevyvíja a nepodporuje. Váš priateľ vám povedal, že tento starý a nepodporovaný softvér vystavuje váš počítač vážnym bezpečnostným hrozbám.

 

Medzi tieto hrozby, ktoré váš priateľ spomenul, patria...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information