V týchto dňoch môžete v médiách často počuť, že organizácie a firmy boli vystavené kybernetickým útokom.


1::Etický hacking
1::Trolling
3::Vnútorná hrozba

Táto odpoveď je nesprávna. Etický hacking je v skutočnosti pozitívny postup a etický hacker je profesionál, ktorý pomáha organizáciám zlepšiť ich kybernetickú obranu (napr. prostredníctvom snahy o získanie neoprávneného prístupu do chránených systémov na posudzovanie zabezpečenia).

Správna odpoveď je vnútorná hrozba. Hoci je bežné myslieť si, že kybernetické útoky pochádzajú z externých zdrojov, často pochádzajú zvnútra. Niekto zvnútra, napríklad zamestnanec, môže získať prístup k počítačovým systémom alebo sieťam organizácie a vykonávať škodlivé alebo trestné aktivity proti organizácii. Značné množstvo vnútorných hrozieb je však spôsobených neúmyselnou chybou alebo omylom používateľa.

Ďalšie informácie o vnútornej hrozbe a aktuálnej úrovni rizika sa nachádzajú v správe agentúry ENISA Prehľad hrozieb a najmä v oddiele 3.8, ktorý je k dispozícii tu: https://www.enisa.europa.eu/publications/etl2015

 

Táto odpoveď je nesprávna. V internetovom žargóne je troll osoba, ktorá šíri informácie, napríklad na on-line fórach alebo sociálnych sieťach, s cieľom nahnevať ľudí alebo narušiť on-line konverzácie. Správna odpoveď je vnútorná hrozba. Hoci je bežné myslieť si, že kybernetické útoky pochádzajú z externých zdrojov, často pochádzajú zvnútra. Niekto zvnútra, napríklad zamestnanec, môže získať prístup k počítačovým systémom alebo sieťam organizácie a vykonávať škodlivé alebo trestné aktivity proti organizácii. Značné množstvo vnútorných hrozieb je však spôsobených neúmyselnou chybou alebo omylom používateľa.

 

Ďalšie informácie o vnútornej hrozbe a aktuálnej úrovni rizika sa nachádzajú v správe agentúry ENISA Prehľad hrozieb a najmä v oddiele 3.8, ktorý je k dispozícii tu: https://www.enisa.europa.eu/publications/etl2015

 

Táto odpoveď je správna. Hoci je bežné myslieť si, že kybernetické útoky pochádzajú z externých zdrojov, často pochádzajú zvnútra. Niekto zvnútra, napríklad zamestnanec, môže získať prístup k počítačovým systémom alebo sieťam organizácie a vykonávať škodlivé alebo trestné aktivity proti organizácii. Značné množstvo vnútorných hrozieb je však spôsobených neúmyselnou chybou alebo omylom používateľa.

 Ďalšie informácie o vnútornej hrozbe a aktuálnej úrovni rizika sa nachádzajú v správe agentúry ENISA Prehľad hrozieb a najmä v oddiele 3.8, ktorý je k dispozícii tu: https://www.enisa.europa.eu/publications/etl2015

 


Rozšíreným obrazom je, že tieto útoky vykonávajú tzv. zlomyseľní hackeri mimo danej organizácie. Z pozorovaní však vyplýva, že mnohé z týchto útokov vykonávajú zamestnanci alebo bývalí zamestnanci danej organizácie.

 

Ako sa bežne nazýva tento typ hrozby?