V týchto dňoch môžete v médiách často počuť, že organizácie a firmy boli vystavené kybernetickým útokom.


1::Etický hacking
1::Trolling
3::Vnútorná hrozba

Táto odpoveď je nesprávna. Etický hacking je v skutočnosti pozitívny postup a etický hacker je profesionál, ktorý pomáha organizáciám zlepšiť ich kybernetickú obranu (napr. prostredníctvom snahy o získanie neoprávneného prístupu do chránených systémov na posudzovanie zabezpečenia).

Správna odpoveď je vnútorná hrozba. Hoci je bežné myslieť si, že kybernetické útoky pochádzajú z externých zdrojov, často pochádzajú zvnútra. Niekto zvnútra, napríklad zamestnanec, môže získať prístup k počítačovým systémom alebo sieťam organizácie a vykonávať škodlivé alebo trestné aktivity proti organizácii. Značné množstvo vnútorných hrozieb je však spôsobených neúmyselnou chybou alebo omylom používateľa.

Ďalšie informácie o vnútornej hrozbe a aktuálnej úrovni rizika sa nachádzajú v správe agentúry ENISA Prehľad hrozieb a najmä v oddiele 3.8, ktorý je k dispozícii tu: https://www.enisa.europa.eu/publications/etl2015

 

Táto odpoveď je nesprávna. V internetovom žargóne je troll osoba, ktorá šíri informácie, napríklad na on-line fórach alebo sociálnych sieťach, s cieľom nahnevať ľudí alebo narušiť on-line konverzácie. Správna odpoveď je vnútorná hrozba. Hoci je bežné myslieť si, že kybernetické útoky pochádzajú z externých zdrojov, často pochádzajú zvnútra. Niekto zvnútra, napríklad zamestnanec, môže získať prístup k počítačovým systémom alebo sieťam organizácie a vykonávať škodlivé alebo trestné aktivity proti organizácii. Značné množstvo vnútorných hrozieb je však spôsobených neúmyselnou chybou alebo omylom používateľa.

 

Ďalšie informácie o vnútornej hrozbe a aktuálnej úrovni rizika sa nachádzajú v správe agentúry ENISA Prehľad hrozieb a najmä v oddiele 3.8, ktorý je k dispozícii tu: https://www.enisa.europa.eu/publications/etl2015

 

Táto odpoveď je správna. Hoci je bežné myslieť si, že kybernetické útoky pochádzajú z externých zdrojov, často pochádzajú zvnútra. Niekto zvnútra, napríklad zamestnanec, môže získať prístup k počítačovým systémom alebo sieťam organizácie a vykonávať škodlivé alebo trestné aktivity proti organizácii. Značné množstvo vnútorných hrozieb je však spôsobených neúmyselnou chybou alebo omylom používateľa.

 Ďalšie informácie o vnútornej hrozbe a aktuálnej úrovni rizika sa nachádzajú v správe agentúry ENISA Prehľad hrozieb a najmä v oddiele 3.8, ktorý je k dispozícii tu: https://www.enisa.europa.eu/publications/etl2015

 


Rozšíreným obrazom je, že tieto útoky vykonávajú tzv. zlomyseľní hackeri mimo danej organizácie. Z pozorovaní však vyplýva, že mnohé z týchto útokov vykonávajú zamestnanci alebo bývalí zamestnanci danej organizácie.

 

Ako sa bežne nazýva tento typ hrozby?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information