Malvér je softvér, ktorý má zlomyseľný účel škodiť používateľom a ich zariadeniam.


1::Aktualizácia antivírusového softvéru by sa mala vykonávať iba vtedy, ak pravidelne neinštalujem záplaty operačného systému.
3::Aktualizácia antivírusového softvéru chráni počítač pred novým malvérom.
2::Aktualizácie antivírusového softvéru zaručujú dostatočný výkon môjho počítača.

Táto odpoveď je nesprávna. Správna odpoveď je, že aktualizácia antivírusového softvéru chráni počítač pred novým malvérom. Táto aktualizácia zvyčajne zahŕňa definičné súbory nového malvéru, t. j. informácie potrebné na jeho detekciu. Antivírusový softvér by sa mal aktualizovať veľmi často – podľa možnosti denne. Treba poznamenať, že hoci inštalácia opráv operačného systému je takisto dôležitá pre zabezpečenie, nechráni vás pred všetkým novým malvérom – z tohto dôvodu sa musí aktualizovať antivírus. 

 

Táto odpoveď je správna. Aktualizácie antivírusového softvéru ponúkajú ochranu proti novým formám malvéru. Táto aktualizácia zvyčajne zahŕňa definičné súbory nového malvéru, t. j. informácie potrebné na jeho detekciu. Antivírusový softvér by sa mal aktualizovať veľmi často – podľa možnosti denne. Treba poznamenať, že hoci inštalácia záplat operačného systému je takisto dôležitá pre zabezpečenie, nechráni vás pred všetkým novým malvérom – z tohto dôvodu sa musí aktualizovať antivírus.

 

Aktualizácia antivírusového softvéru má len málo spoločného s výkonom (hoci niektoré vírusy môžu mať vplyv na výkon, a preto táto odpoveď nie je úplne nesprávna). Správna odpoveď je, že aktualizácia antivírusového softvéru chráni počítač pred novým malvérom. Táto aktualizácia zvyčajne zahŕňa definičné súbory nového malvéru, t. j. informácie potrebné na jeho detekciu. Antivírusový softvér by sa mal aktualizovať veľmi často – podľa možnosti denne. Treba poznamenať, že hoci inštalácia opráv operačného systému je takisto dôležitá pre zabezpečenie, nechráni vás pred všetkým novým malvérom – z tohto dôvodu sa musí aktualizovať antivírus.

 


Vhodnou ochranou v takýchto prípadoch je mať nainštalovaný antivírusový softvér. Ani to však nie je dostatočné, pretože antivírus je potrebné neustále aktualizovať.

Aký je váš postoj k potrebe aktualizácie antivírusového softvéru?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information