Jedného dňa ste počas prípravy večere sledovali večerné spravodajstvo.


3::Riešia problémy a zlepšujú zabezpečenie operačného systému.
1::Umožňujú naďalej využívať softvér bez platenia.
2::Zlepšujú funkčnosť operačného systému.

Záplaty operačného systému sú zvyčajne spôsobom riešenia chýb a problémov so zabezpečením vášho počítača. Uchovávanie operačného systému v aktuálnom stave je dobrou stratégiou, ktorá pomáha zabezpečiť váš počítač, a teda aj vaše údaje.

 

Táto odpoveď je nesprávna. Správna odpoveď je, že záplaty operačného systému riešia problémy a zlepšujú zabezpečenie operačného systému. Uchovávanie operačného systému v aktuálnom stave je dobrou stratégiou, ktorá pomáha zabezpečiť váš počítač, a teda aj vaše údaje.

 

Hoci záplaty určite zlepšujú funkčnosť operačného systému, robia toho viac – preto je táto odpoveď správna len čiastočne. Správna odpoveď je, že záplaty operačného systému riešia problémy a zlepšujú zabezpečenie operačného systému. Uchovávanie operačného systému v aktuálnom stave je dobrou stratégiou, ktorá pomáha zabezpečiť váš počítač, a teda aj vaše údaje.

 


Redaktor robil rozhovor s odborníkom na počítače a rozprávali sa o dôležitosti pravidelnej aktualizácie a záplat operačných systémov počítačov z bezpečnostných dôvodov. Pre varenie ste však nedokázali vnímať úplne všetko a nepochopili ste, prečo na tom tak trval.

 

Keď sa nad tým zamyslíte neskôr, podľa vás záplaty operačného systému...