Jedného dňa ste počas prípravy večere sledovali večerné spravodajstvo.


3::Riešia problémy a zlepšujú zabezpečenie operačného systému.
1::Umožňujú naďalej využívať softvér bez platenia.
2::Zlepšujú funkčnosť operačného systému.

Záplaty operačného systému sú zvyčajne spôsobom riešenia chýb a problémov so zabezpečením vášho počítača. Uchovávanie operačného systému v aktuálnom stave je dobrou stratégiou, ktorá pomáha zabezpečiť váš počítač, a teda aj vaše údaje.

 

Táto odpoveď je nesprávna. Správna odpoveď je, že záplaty operačného systému riešia problémy a zlepšujú zabezpečenie operačného systému. Uchovávanie operačného systému v aktuálnom stave je dobrou stratégiou, ktorá pomáha zabezpečiť váš počítač, a teda aj vaše údaje.

 

Hoci záplaty určite zlepšujú funkčnosť operačného systému, robia toho viac – preto je táto odpoveď správna len čiastočne. Správna odpoveď je, že záplaty operačného systému riešia problémy a zlepšujú zabezpečenie operačného systému. Uchovávanie operačného systému v aktuálnom stave je dobrou stratégiou, ktorá pomáha zabezpečiť váš počítač, a teda aj vaše údaje.

 


Redaktor robil rozhovor s odborníkom na počítače a rozprávali sa o dôležitosti pravidelnej aktualizácie a záplat operačných systémov počítačov z bezpečnostných dôvodov. Pre varenie ste však nedokázali vnímať úplne všetko a nepochopili ste, prečo na tom tak trval.

 

Keď sa nad tým zamyslíte neskôr, podľa vás záplaty operačného systému...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information