Heslá sú reťazce znakov používané na prístup k službám on-line (napr. k e-mailu alebo profilu na sociálnej sieti).


1::Ukladám si všetky svoje heslá v jednom súbore: keď niektoré potrebujem, jednoducho si ho vyhľadám.
3::Uprednostňujem používať iné heslo pre každý účet.
1::Mám rovnaké heslo pre každú službu, ktorú používam.

Táto odpoveď nie je správna. V skutočnosti by ste nemali ukladať svoje heslá v (nezašifrovanom) súbore, pretože k takémuto súboru môžu jednoducho získať prístup iní ľudia. Odporúča sa mať iné heslo pre každú službu a neukladať ich v žiadnom súbore. Ak si vytvoríte rovnaké heslo pre všetky svoje služby, potom v prípade, že sa zlomyseľnému používateľovi podarí zistiť vaše heslo z jednej služby, bude mať prístup k všetkým vašim účtom vo všetkých službách. Okrem toho je dôležité mať silné heslá s dostatočnou dĺžkou (t. j. aspoň 8 znakov), ktoré pozostávajú z malých a veľkých písmen, číslic aj nealfanumerických znakov.

 

Ďalšie informácie vrátane tipov na výber silných hesiel, ktoré si dokážete zapamätať, sa nachádzajú tu:

https://www.schneier.com/blog/archives/2014/03/choosing_secure_1.html

 

Mať rôzne heslá pre každú službu a neukladať ich do súboru je správnou stratégiou na zabezpečenie vlastných účtov. Ak by ste si vytvorili rovnaké heslo pre všetky svoje služby, potom v prípade, že sa zlomyseľnému používateľovi podarí zistiť vaše heslo z jednej služby, bude mať prístup k všetkým vašim účtom vo všetkých službách. Okrem toho je dôležité mať silné heslá s dostatočnou dĺžkou (t. j. aspoň 8 znakov), ktoré pozostávajú z malých a veľkých písmen, číslic aj nealfanumerických znakov.

 

Ďalšie informácie vrátane tipov na výber silných hesiel, ktoré si dokážete zapamätať, sa nachádzajú tu:

https://www.schneier.com/blog/archives/2014/03/choosing_secure_1.html

 

Používanie rovnakého hesla je nedostatočnou stratégiou, aj keď si ho takto ľahko zapamätáte. Ak zlomyseľný používateľ pozná vaše heslo alebo sa mu ho podarí zistiť, získa prístup k všetkým vašim účtom. Odporúča sa mať iné heslo pre každú službu a neukladať ich v žiadnom súbore. Okrem toho je dôležité mať silné heslá s dostatočnou dĺžkou (t. j. aspoň 8 znakov), ktoré pozostávajú z malých a veľkých písmen, číslic aj nealfanumerických znakov.

 

Ďalšie informácie vrátane tipov na výber silných hesiel, ktoré si dokážete zapamätať, sa nachádzajú tu:

https://www.schneier.com/blog/archives/2014/03/choosing_secure_1.html.

 


Takisto pomáhajú zabrániť iným osobám v prístupe k vašim osobným účtom. Keďže používame veľa služieb, je zložité si pamätať každé heslo.

 

Čo by v tejto situácii mohlo byť dobrou stratégiou?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information